Praha, 19. listopadu 2020 – Na mimořádné schůzi Sněmovny iniciované Piráty prošel dnes ve třetím čtení návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Díky dlouhodobému úsilí Pirátů i dalších opozičních stran se z něj podařilo vypustit nejkontroverznější výjimku pro firmy vložené do svěřenských fondů a tedy i výjimku pro premiéra Babiše. Přijetí zákona v této podobě zásadně přispěje ke zpřehlednění majetkoprávních vztahů a zabrání nekalému nakládání s veřejnými financemi.

Sněmovnou dnes ve třetím čtení prošel vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Stalo se tak s desetiměsíčním zpožděním od termínu, do kterého měla být do české legislativy transponována evropská směrnice proti praní špinavých peněz, ze které zákon vychází. Zákon prošel výraznou proměnou a díky společnému úsilí Pirátů, nevládních neziskových organizací a dalších opozičních stran se z něj povedlo odstranit nejproblematičtější ustanovení.

„Největším úspěchem je jednoznačně zjednodušení způsobu určování skutečných vlastníků firem ve svěřenských fondech. Majitelům takovýchto firem nově odpadá možnost se za tyto fondy schovávat. Nebude tak možné, aby se například premiér Babiš vydával pouze za vlastníka svěřenských fondů a tvářil se, že nemá nic společného s holdingem Agrofert, který do nich šikovně zaparkoval,” vysvětluje poslanec František Navrkal smysl návrhu, který ve Sněmovně předložil spolu se Starosty a nezávislými a KDU-ČSL. Sněmovna nakonec v této věci přijala samostatný návrh lidovců, který Piráti rovněž podpořili.

Již v rámci návrhu garančního Ústavně právního výboru, se podařilo odstranit mnoho nedostatků vládní předlohy, na které poslanec Navrkal jako zpravodaj sněmovního tisku upozorňoval – vládní návrh třeba nepamatoval na nutnost napravit stav, kdy firma vůbec nenavrhne včas zápis jakýchkoli údajů do evidence.

Kromě toho podpořili zákonodárci pirátský návrh poslance Lukáše Černohorského, který umožňuje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nahlížet do evidence skutečných majitelů.

„Tento náš pozměňovací návrh přispěje k ještě efektivnější kontrole sponzoringu financování politických stran, zejména dodržování limitu pro dary ve výši 3 milionů Kč na osobu a rok včetně právnických osob ovládajících či ovládaných. Jedná se tak o další nástroj, jenž má zabránit různým zájmovým skupinám a kmotrům, aby pokoutně ovlivňovali českou politiku,” doplňuje poslanec Navrkal.

Již před několika týdny se povedlo u změnového zákona k dnes přijatému návrhu prosadit pirátská opatření, která zajistí, že nově budou dotace a veřejné zakázky udělovány výlučně firmám se známými vlastníky.

„Přijetí obou pozměňovacích návrhů vnímám za stávajícího rozložení sil ve Sněmovně jako úspěch. Umožní totiž mnohem transparentnější dohled nad nakládáním s veřejnými financemi,” komentuje poslanec Navrkal.

Další navrhované změny jako návrh, aby se výše maximální sankce za uvedení nepřesných informací odvíjela od velikosti firmy, nebo návrh rozšiřující okruh oznamovatelů nesrovnalosti v evidenci, se budou Piráti ještě snažit prosadit v Senátu, kam teď zákon míří.