“Schválení Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je krok správným směrem k potlačení násilí na základě genderu. Nicméně je důležité, aby se země zavázaly k jejímu plnému uplatňování a aby věnovaly dostatečné finanční a lidské zdroje k tomu, aby se tato úmluva stala skutečností. Tento dokument je důležitým závazkem ke zlepšení situace obětí, například za pomoci navýšení kapacit azylových domů. Společnost Úmluvu potřebuje a já jsem velmi rád, že jsme dnes mohli v Evropském parlamentu jednoznačně postavit na stranu obětí,” říká europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Europoslankyně Markéta Gregorová připomíná kontext plný zavádějících informací, které se s Úmluvou pojí. „Istanbulská úmluva je v českém prostředí bohužel sama obětí dezinformačních kampaní. I z úst seriózních politiků zaznívají teze o zavádění jakési genderové ideologie, zrušení pohlaví apod. Tato manipulace vzniká tak, že dezinterpretuje podstatu úmluvy, která řeší ‘genderově podmíněné násilí’. Genderově podmíněné násilí vychází z mocenské nerovnováhy, až z 95 % ho páchají muži na ženách a dětech, a takto se násilí ve společnosti dál reprodukuje. V takové tragické situaci se směřování k genderové rovnosti ve společnosti jeví jako klíčové pro řešení tohoto začarovaného kruhu – a rozhodně nesouvisí s nějakým ‘smazáváním rozdílů mezi muži a ženami’, jak někteří manipulativně vyvozují. Přeji si, aby i čeští politici začali používat při svém rozhodování data, namísto dojmů“.

Na některé české politiky se obrací také europoslanec Mikuláš Peksa. ,,Evropa jako celek má podle mého názoru morální povinnost hlasovat pro přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí. Jde o dokument, který odsuzuje domácí a sexuální násilí. Úmluva by přispěla také k pomoci obětem i k trestání zločinců. Každé další obstrukce kolem přijetí jsou nedůstojné a teď koukám především do Česka, kde to konzervativní vláda z nějakého mně nepochopitelného důvodu blokuje. A do Česka také vzkazuji: Pane premiére, pojďte se postavit za správnou věc a ratifikujte tuto důležitou dohodu," vyzývá Mikuláš Peksa.

Soudní dvůr Evropské unie v říjnu 2021 rozhodl, že pro přístup EU k Úmluvě není potřeba jednomyslného souhlasu všech 27 členských států. Všechny státy EU v tuto chvíli dohodu už podepsali, šest jí zatím neratifikovalo. Vedle České republiky ještě Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Slovensko. Rada tak pravděpodobně Úmluvu ratifikuje i bez souhlasu zbývajících šesti států, které tak ještě samy za sebe neučinily. Přistoupení pak proběhne v rozsahu omezeném pouze na výlučné kompetence EU, jako je spolupráce v trestněprávních záležitostech, či v úpravě práva pro zaměstnance evropských institucí.