Praha, 18. června 2021 – Poslanecká sněmovna dnes odhlasovala změny Ústavy České republiky, která zavádí tzv. klouzavý mandát. Návrh předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka umožňuje, aby nedocházelo ke kumulaci funkce poslance a ministra. Dle dnes odhlasované úpravy bude moci poslanec, který se zároveň stane členem vlády, pozici poslance dočasně po dobu výkonu funkce ministra opustit a jeho místo ve Sněmovně obsadí náhradník z kandidátní listiny. Cílem úpravy je zajistit, aby ministři měli dostatek časových kapacit pro výkon své funkce a nezanedbávali pracovní povinnosti. Zavedení klouzavého mandátu je dlouhodobým programovým cílem Pirátů, který se ukázal jako aktuální například ve světle nízké účasti ministrů na pravidelných čtvrtečních interpelacích. Michálek pro svůj návrh získal širokou podporu poslanců napříč poslaneckou Sněmovnou.

„Změna Ústavy, pro kterou bylo nutné získat podporu 120 poslanců, zajistí, že ministr nebude muset sedět na dvou židlích. Na jeho místo poslance pak nastoupí náhradník. Ministr bude mít více času na resort a své body ve Sněmovně. Jde o osvědčený model z Rakouska. Po dvou letech čtyřech měsících od předložení mám obrovskou radost, že se podařilo úpravu prosadit ještě v tomto volebním období a děkuji všem, kteří můj návrh podpořili,“ uvedl Michálek.

Princip, kdy poslance, který se stane ministrem, dočasně zastoupí náhradník, úspěšně funguje v Belgii, Nizozemsku, Estonsku, Švédsku či dále na Slovensku a Rakousku, kde poslanec Michálek úpravu konzultoval a podle zahraničních kolegů se osvědčila.