Olomouc, 15. 6. 2023 – Spolek Odpady Olomouckého kraje je platforma, ve které se spojují menší města a obce a na krajské úrovni řeší odpadovou politiku. Na poslední valné hromadě se zavázaly k nashromáždění prvního příspěvku, který projekt posouvá do fáze realizace. Olomoucký kraj tak bude mít soběstačný odpadový systém s vlastní dotřiďovací linkou a maximálním podílem recyklace. Odpad jako strategická surovina zůstane v rukou měst a obcí, které budou mít navíc jistotu stabilních cen.

„V roce 2030 skončí skládkování a do té doby bude velmi rychle zdražovat. Kvůli blížícím se emisním povolenkám bude také zdražovat i spalování odpadu. Olomoucký kraj chce navíc do roku 2035 splnit ambiciózní cíle a více materiálově recyklovat, na což je potřeba dodávat kvalitně vytříděnou jednodruhovou surovinu, a přesně to máme v plánu. Vytváříme soběstačný systém, kdy se města a obce Olomouckého kraje složí na vybudování vlastní odpadové infrastruktury v čele s moderní dotřiďovací linkou v Olomouci. Budou tak mít výrazný vliv na výslednou cenu za odpad,“ říká pirátský radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, zemědělství a odpady a předseda odpadového spolku Martin Šmída. 

Ještě před dvěma lety byl projekt Odpady Olomouckého kraje zralý na odpískání. Původně měl jen shromažďovat směsný odpad a dál ho předávat třetí osobě. Důvěra v projekt tehdy nebyla vysoká a obce i města ho spíše opouštěly. Po krajských volbách však dostal Odpady Olomouckého kraje na starost pirátský radní pro životní prostředí, zemědělství a odpady Martin Šmída a rozhodl se pro restart.

„S projektem jsme to nevzdali, provedli jsme zásadní změny a vytvořili nový plán. Cílem je maximální recyklace a maximální soběstačnost. Klíčovým prvkem je v tomto případě kvalitní dotřiďování na jednodruhové suroviny, které lze uplatnit na recyklačním trhu, ze zbytku se následně vyrobí alternativní palivo pro teplárny či cementárny. Dohodnout se tak, aby s řešením souhlasila většina, nebylo jednoduché, hlavně v případě, kdy po někom chceme peníze dopředu. V Olomouckém kraji se to však povedlo,“ dodává Šmída.

Hlavním vykonavatelem je akciová Servisní společnost, jejímiž akcionáři jsou města a obce. Jedním ze spolumajitelů je i spolek, který sdružuje menší sídla, ten pak obcím nabízí komplexní službu, která zajistí svoz, odbyt ostatního odpadu i celkovou odpadovou byrokracii. Vše tak bude efektivnější a levnější. Servisní společnost pak zajistí dotřídění odpadu a úpravy zbytkového odpadu na tuhé palivo pro energetické využití. Společnost se stane silným hráčem na trhu schopným reagovat na aktuální situaci. Především však přináší jistotu, že po zákazu skládkování v roce 2030 bude s odpadem nakládáno legálním způsobem, a také, že je celá kontrola nad projektem včetně jeho majetku a zisků v rukách měst a obcí.