Praha, 29. července 2021 – Piráti a Starostové budou prosazovat, aby se na páteční mimořádné schůzi Sněmovny konečně projednal zákon o lobbingu. Ten by zavedl povinný registr lobbistů a evidenci jejich schůzek s politiky a vysoce postavenými představiteli státu. K legislativě Piráti a Starostové navrhli úpravy, aby se musel evidovat lobbing nejen u přípravy a schvalování zákonů, ale například i u přípravy zakázek či přerozdělování dotací. Stejně tak chtějí, aby musel povinně zaznamenávat schůzky s lobbisty i prezident, pro kterého vláda chystá výjimku.

„Lobbing do dnešní doby není nijak regulován ani monitorován, přitom veřejnost má právo vědět, kdo se snaží ovlivňovat podobu zákonů, přípravu zakázek, rozdělování dotací a další. Proto jsme se podíleli na přípravě pozměňovacích návrhů, které by zavedly povinnost tato všechna setkání evidovat. Stejně tak požadujeme, aby byly v evidenci uváděny zájmy a záměry lobbování, tedy proč k daným schůzkám s politiky vůbec došlo a co bylo jejich cílem. Zveřejňovány by měly být také přestupky lobbistů,“ popsal pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

V rámci doplnění vládního zákona o lobbingu předložila pozměňovací návrh poslankyně Věra Kovářová za STAN už v roce 2019. Ten počítal s rozšířením výčtu lobbovaných i o poradce prezidenta republiky, případně prezidenta samotného. „Cílem navrhované změny je zamezit pochybným obchodním schůzkám spolupracovníků pana prezidenta. Často se totiž při pracovních i neformálních jednáních setkávají s osobami, které splňují podmínky lobbisty a také tak vystupují. Dlouhodobě se proto snažíme, aby se zákon netýkal pouze legislativních procesů a aktérů. Nevidíme zásadní rozdíl mezi poradcem člena vlády a prezidenta republiky, aby byl vyjmut z onoho zákona. A právě kauzy kolem Nejedlého a Mynáře, na které upozornil před několika lety i sám premiér, dokazují, jak nutné je jasně stanovit pravidla,“ objasnila důležitost přijetí Věra Kovářová. S navrhovanou změnou nyní počítá komplexní pozměňovací návrh Ústavně-právního výboru Sněmovny.

„Velkým problémem je za nás i fakt, že vláda ve svém návrhu zákona v tichosti osvobodila prezidenta od povinnosti hlásit schůzky s lobbisty. Něco takového je nepřijatelné, stejná pravidla musí platit pro všechny a lidé mají nárok vědět, s jakými lobbisty se hlava jejich státu stýká a proč. Prezident má vliv na přijímání zákonů skrz veto, kdy navíc ten současný má i značný vliv na premiéra Andreje Babiše, takže je schopný do zákonů zasahovat. Proto chceme navrhovanou výjimku zrušit. Nedostatek současného vládního návrhu spatřujeme také ve způsobu evidence, která bude probíhat zpětně za uplynulé čtvrtletí. Nedořešené jsou též otázky veřejné podpory a ovlivňování činnosti samospráv,“ doplnil Černohorský.

Přehled opatření, která prosazují Piráti a Starostové:

  • Rozšíření definice lobbingu - nově by se musel evidovat lobbing týkající se nejen přípravy a schvalování zákonů, ale veškerého výkonu veřejné moci (např. přípravy zakázek, rozdělování dotací, jmenování velvyslanců atd.);

  • zařazení prezidenta do okruhu lobbovaných;

  • povinnost uvedení zájmu a cíle lobbování;

  • zveřejňování přestupků lobbisty v registru;

  • dostupnost informací z registru jako open data;

  • možnost využití bankovní identity pro přihlašování do registru.

Transparentní pravidla lobbingu jsou stěžejním protikorupčním opatřením nejenom podle koalice Pirátů a Starostů. Uvádí to i nevládní neziskové organizace sdružené v organizaci Rekonstrukce státu i mezinárodní Skupina států Rady Evropy proti korupci (GRECO).