"Transparentnost v politické reklamě vnímám jako klíčovou. Proto jsem rád, že se nám podařila prosadit lepší ověřitelnost toho, kteří politici či politické subjekty za danou politickou reklamou stojí. Návrh přináší povinnost zveřejnit informace o zadavateli, kolik peněz za reklamu vynaložil, či na základě jakých údajů na určitou skupinu míří. Zároveň významně snižujeme možnosti cílení, tak aby nebylo možné zneužívat osobní data pro politické účely,“ říká europoslanec a člen výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Marcel Kolaja.

Návrh zavádí nový registr, kam budou muset zadavatelé politické reklamy všechny informace povinně zadávat. „Občané, nevládní organizace či novináři tak budou mít přehledně a na jednom místě všechny informace. Bude tedy snadné zjistit, kdo za kterou reklamou stojí, či kolik za ní platí,“ vysvětluje Kolaja, který je také kvestorem Evropského parlamentu.

Podle přijatého návrhu, který nyní putuje na plénum, má být zakázané cílení politických reklam na základě rasového či etnického původu, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, zdravotního stavu či politických názorů. Toto omezení bude platit jak online, tak offline. Po schválení plénem bude finální znění pravidel vyjednáno v trialogu.