„Je naprosto nepřijatelné, aby politici v kampaních zneužívali osobní údaje lidí. Cílem nových pravidel je zabránit manipulaci s voliči, kterou usnadňuje velmi úzké cílení. To nejenže přispívá k polarizaci společnosti, ale také narušuje soukromí lidí. S hrdostí mohu říci, že po dnešku jsme o krok blíže ke spravedlivější politické soutěži,” vysvětluje pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. 

Podle europoslankyně Markéty Gregorové pomůžou nová pravidla narovnat pravidla politické soutěže. “Představte si, že vás někdo bude měsíce sledovat, doma, v práci, bude vám dokonce prohrabávat odpadky - a na základě toho pro vás na míru vyrobí letáček o kandidátovi či politické straně. Ten vám pak dá nejen do schránky, ale i vylepí zvenčí na okna. Přesně takto v onlinu funguje tzv. mikrocílená politická reklama. Schválená zpráva by měla znemožnit zneužívání našich specifických slabostí a také zvýšit odpovědnost politických subjektů za to, jakou reklamu šíří mezi lidmi," říká Gregorová.

“Důležitým prvkem nové legislativy je zveřejňování relevantních informací. Zadavatel, rozpočet, cílová skupina a další údaje související s politickou reklamou budou publikovány na jednom místě, kde k nim budou mít přístup jak občané, tak neziskové organizace nebo novináři, což povede k větší transparentnosti,“ dodává Kolaja. 

Aby se zajistilo dodržování pravidel, bude mít Evropský sbor pro ochranu údajů možnost sankcionovat v případě, že příslušný vnitrostátní orgán nebude dostatečně plnit svou funkci. V případě závažnějšího porušení pravidel, může dojít i k pozastavení možnosti cílit reklamu pro dané inzerenty. Dalším krokem k přijetí nových pravidel je dohodnutí finálního znění mezi Parlamentem, Komisí a členskými zeměmi.