Praha, 22. června 2021 – Vláda v pondělí schválila implementaci kontroverzní evropské směrnice o autorském právu. Ta v článku 17 (dříve 13) zavádí automatizované filtrování a mazání obsahu na internetu. Podle Pirátů Česko nedostatečně zohledňuje právo na svobodu projevu, výjimky pro kritiku, recenze či parodie a upřednostňuje zájmy majitelů autorských práv. Budou proto ve Sněmovně prosazovat nápravu.

„Ministerstvo kultury se při implementaci směrnice vydalo cestou, která nezohledňuje celou řadu výjimek z autorského práva jako jsou recenze nebo parodie. Navíc ne všechno z uvedené novely souvisí přímo s přijatou evropskou směrnicí. Nicméně termín předložení tohoto materiálu vládě prakticky zaručuje, že se navrhované změny nepodaří do konce volebního období přijmout. Důslednější ochranu jednotlivých výjimek budeme prosazovat při projednávání na plénu Sněmovny formou pozměňovacích návrhů,“ okomentoval vládní návrh pirátský kandidát do Sněmovny a radní pro kulturu v Kutné Hoře, Štěpán Drtina.

Podle Pirátů je navíc předložení novely uspěchané, což je na úkor její kvality. „Česká implementace vůbec nebere v potaz pokyny Komise k aplikaci článku 17. Ty byly zveřejněny teprve nedávno a například stanovují, že automaticky může být smazán pouze takový obsah, který autorské právo zcela ‚evidentně' porušuje. Například tedy v případě, kdy dochází k šíření obsahu, který je s tím původním zcela totožný. Současná česká novela ale ochranu výjimek z autorského práva nezaručuje a může tak vést k cenzuře na internetu,“ okomentoval místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „Nadto v následujících týdnech plánuje generální advokát Soudního dvoru Evropské unie vydat stanovisko, zda je článek 17 směrnice v souladu se svobodou projevu, kterou zaručuje článek 11 Listiny základních práv Evropské unie,“ dodal europoslanec.

Směrnice o autorském právu umožňuje řadu úprav i v jiných odvětvích, například ve strojovém vytěžování dat na internetu.

„Je logické, že by majitel on-line obsahu měl mít právo kontrolovat jeho další využití, a například si stanovit zákaz robotického vytěžování dat. Za klíčovou ale považuji výjimku pro účely vědeckého výzkumu, kterému bychom neměli házet klacky pod nohy. Kvalitní, transparentní a replikovatelný výzkum je pro prosperitu Česka zcela nezbytný,“ nastínil priority Pirátů v této oblasti i poslanec Ondřej Profant.