Brusel/Praha, 17. září 2021 - Koalice Pirátů a Starostů zveřejnila část programu, která se týká směřování Evropské unie a role Česka v ní. Koalice prosazuje například rozšíření oblíbeného programu Erasmus+ a také větší kompetence pro evropské instituce v oblasti zdravotnictví. Pandemie koronaviru ukázala, že je potřeba nejenom lepší koordinace ale i více pravomocí, díky kterým je možné podobné krize řešit efektivněji.

Posílením kompetencí evropských institucí v oblasti zdravotnictví vychází koalice Pirátů a Starostů vstříc požadavkům ⅔ Evropanů. Důsledkem má být vyšší koordinace při poskytování zdravotní péče napříč Evropou během řešení zdravotních rizik. „Pandemie nám jasně ukázala, že rychlá a koordinovaná reakce může zachraňovat lidské životy,” vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

V programu nechybí ani silná podpora studentů v rámci projektu Erasmus+. “Nepodporujeme pouze výměnu pro vysokoškoláky, ale také vycestování pro středoškoláky, učně, učitele, pracovníky nebo osoby s hendikepem. Lidé se z pobytů vracejí prokazatelně lépe jazykově vybaveni, s vyšším sebevědomím a rozhledem. Taková investice do lidského kapitálu je přesně tím, co Česká republika potřebuje. Chceme, aby náš stát nebyl pouhou montovnou, ale mozkem ve středu Evropy,” dodává Radim Sršeň, zástupce ČR v Evropském výboru regionů.

"Zároveň bychom chtěli v rámci fungování Evropské unie výrazně zesílit hlas občanů, obcí, měst, krajů, podnikatelského a neziskového sektoru a dalších důležitých aktérů. Evropa jsme totiž "my", nikoliv "oni" tam někde v Bruselu,” říká Sršeň. Koalice jasně říká, že Evropa musí být demokratičtější a akceschopnější. Požaduje proto postupné nahrazování jednomyslného rozhodování v Radě Evropské unie hlasováním kvalifikovanou většinou v rozhodování o rozpočtu nebo v oblasti daňové a zahraniční politiky.

“Rozhodování jednomyslností nás skutečně limituje, a to třeba v daňové politice. Daňové ráje jako Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Kypr nebo Malta si chrání přísun peněz do svých zemí a hlasování v daňových otázkách blokují. Stávající systém je tak pro Česko obrovsky ztrátový. Je totiž zapotřebí, aby velké korporace danily tam, kde vytvářejí zisk - a to znamená i tady u nás, v Česku. To se v současnosti neděje,” popisuje situaci Kolaja.

Podle něj může taková reforma systému hlasování vzejít i z aktuální Konference o budoucnosti Evropy, která probíhá až do léta 2022. Implementaci závěrů Konference pro Radu Evropské unie bude mít na starosti právě Česko, které příští rok v Radě čeká předsednictví.