Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny dnes ve Sněmovně spolu s paní poslankyní Zajíčkovou uspořádala kulatý stůl, který představil konkrétní změny vznikající vyhlášky Ministerstva zdravotnictví pod náměstkem Josefem Pavlovicem (Piráti), k níž tým Olgy Richterové přinesl podněty s cílem usnadnit zakládání a provoz školek či dětských skupin. Změny mají stanovit základní principy platné pro zřizovatele a provozovatele těchto zařízení a omezit detailní sešněrování regulacemi. 

„Výlevka na patře, oplocená zahrada, přesný počet záchodů. Řada detailních regulací dnes ztěžuje možnost upravit prostory pro provoz dětských skupin, školek, nebo obecně stavět nová školská zařízení. Některé body v letité vyhlášce už přitom dávno nevycházejí z reality. Například v každé třídě dle předpisů stále musí být umyvadlo, i když v učebnách už třeba dávno nejsou křídové tabule. Dbejme raději na to, jak zajistit dosažitelnou pitnou vodu pro děti, ale ne mít přeregulováno. Doplnění umyvadla do učebny totiž vyjde až na zhruba 45 tisíc Kč,“ řekla na kulatém stole Olga Richterová, která chce pravidla přizpůsobit dnešním potřebám.

„Velký dík patří všem zúčastněným a pracovníkům hygieny, že se chtějí opřít o principy zajišťující kvalitní podmínky pro děti, a provozovatelům usnadní např. zřizování nových míst,” sdělila Richterová.

Podle pirátského náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice nová legislativa nehledí na formální požadavky, ale mnohem více se soustředí na konkrétní dopady na zdraví dětí. „Námi navrhované změny naplňují ducha a podstatu dětských předškolních zařízení, nehledí na formalismy,” uvedl náměstek. 

Určité parametry se pak naopak zpřísní. „Vyšší požadavky budou na kvalitu a obměnu vzduchu v těchto zařízeních. S technologickými změnami už dnes není potřeba mít pořád otevřené okno a větrat. Někde využívají rekuperaci, jinde klimatizační systém. Velký důraz bude kladen i na co nejkvalitnější denní osvětlení zejména u mladších dětí, to je právě pro ně mimořádně důležité,” doplnila Richterová.

Místo přísné regulace je navíc podle Richterové důležitější počet lidí, kteří se mohou malým dětem věnovat. „V oblasti předškolní péče, na kterou se zaměřuji nejvíc, je český přístup zhruba o třetinu přísnější než v dnešním Německu. A nemyslím si, že by Němci nedbali na dostatečné standardy ve svých školkách nebo v dětských skupinách. Vzhledem k pravidlům ohledně umyvadel nebo toalet může být v obdobném českém zařízení maximálně 60 dětí, zatímco v Německu se jich vejde zhruba 90,“ porovnala situaci se sousední zemí místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.