Praha, 4. června 2019 – Piráti na brífinku před pokračováním 30. schůze Sněmovny kromě hlavního tématu, kterým je usnesení Sněmovny ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, představili legislativu, která řeší zadlužování dětí, emisní povolenky, místní poplatky v obcích a také hrazení léčebného konopí zdravotními pojišťovnami.

„S předsedy demokratických stran jsme se dohodli na společném postupu. Chceme, aby byl takto důležitý bod projednán na schůzi a nebylo proto nutné svolávat mimořádnou schůzi. Ke schválení předložíme stanovisko vyzývající k zastavení proplácení všech nenárokových dotací všem firmám ve svěřenském fondu jakéhokoliv člena vlády. Zároveň je pro nás zásadní, aby odpověď Evropské komisi byla zpracovaná transparentně a nezávisle. Jsme proti tomu, aby odpověď byla v rukou ministrů a úředníků podléhajících premiérovi, který je považuje za podřízené ve své firmě,“ shrnul předseda Pirátů Ivan Bartoš postoj Pirátů ke skandálu premiéra Babiše.

Poslanec Lukáš Kolářík představil novelu, která má řešit problém dětských dlužníků: „Spolu s kolegy z ANO, ČSSD a KDU-ČSL jsem připravil novelu, podle níž dluhy dětí do 15 let budou automaticky přecházet na rodiče. Z těchto dluhů budou vyjmuty dluhy spojené s úmyslnou trestnou činností. Projednání novely se pravděpodobně stihne ještě v tomto týdnu a očekávám, že Sněmovna se tomuto celospolečenskému problému postaví čelem.“

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová poté zmínila tři body, které reagují na zrychlující se změnu klimatu: „Navrhneme zařazení pevného bodu Informace vlády o ochraně klimatu na 18. června. Čeká nás též projednání novely zákona o malých vodních dílech. Ta se pokouší vyloučit orgány ochrany životního prostředí a veřejnost z rozhodování o povolování vodních děl. To považujeme za krok špatným směrem. Třetím tématem je novela zákona o emisních povolenkách. Po revizi tohoto systému jsou výnosy mnohem vyšší, ročně vynesou 12 až 15 miliard. Ministerstvo životního prostředí přesto navrhuje snížení prostředků, které jsou vázány na snižování emisí a ochranu klimatu, což považuji za chybu.“

K tématu místních poplatků se vyjádřil poslanec Petr Třešňák: „Pravděpodobně se dostaneme v tomto týdnu ke třetímu čtení. Novela má zabezpečit příjmy do obecních rozpočtů. K návrhu podáváme pozměňovací návrh, který dává větší pravomoci samosprávám. Ty by mohly například samy stanovovat věková omezení pro místní poplatky. Ty dnes výrazně krátí tento příjem obcí. Další pozměňovací návrh Jakuba Michálka a Patrika Nachera pak řeší šedou zónu ubytovacích platforem, nemá však kladné stanovisko vlády, a tudíž vnímáme signál, že vláda odmítá tento problém řešit.“

V závěru tiskové konference informoval poslanec Tomáš Vymazal o postoji Pirátů k novele zákona o léčivech. „Od vstupu do Sněmovny jsme tlačili na Ministerstvo zdravotnictví, aby plně hradilo konopí pro léčivé účely z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo navrhlo 90 % úhradu na prvních 30 gramů konopí v měsíci. To považujeme za nedostatečné vzhledem k tomu, že typickým pacientem je důchodce. Navrhl jsem proto dva pozměňovací návrhy. Jeden zvedá úhradu z 90 % na plné hrazení a druhý ruší limit 30 gramů měsíčně a ponechává limitaci danou vyhláškou ministerstva, která činí 180 gramů měsíčně. Ta by měla být dostačující i v případě těžkých onemocnění.“