Jak by mělo vypadat vzdělávání na českých školách? Podle Pirátů a strany 5 procent pro vzdělání, která kandiduje na pirátských kandidátkách, musí být v oblasti vzdělání hlavní důraz kladen na svobodu a otevřenost – ředitelů, učitelů, rodičů i žáků. Naopak, obě strany odmítají snahy o centralizaci školství, nárůstu byrokracie a glajšaltování žáků.

Jakou školu bychom chtěli pro naše děti?

Piráti i 5 % pro vzdělávání kladou důraz na různorodost škol a možnost svobodné volby. „

Naší prioritou je, aby veřejné školy dokázaly pokrýt co možná nejširší spektrum poptávky rodičů a žáků, a hodláme tento posun uvnitř veřejného školství podpořit všemi prostředky,” říká lídr Pirátů Ivan Bartoš a doplňuje ho lídr strany 5% pro vzdělání Kryštof Kozák: “Na jedné straně by měly být školy, které kladou důraz na výkon, soutěživost, usilují, aby se děti co nejvíc naučily, měly co nejlepší výsledky. Na druhé straně přibývá rodičů, kteří pro své děti chtějí školu, která pěstuje především zvídavost a rozvíjí jejich osobnost. Chtějí, aby děti byly vnitřně motivovány touhou a snahou pochopit fungování okolního světa.”

Překážkami v naplnění této vize jsou v první řadě snaha o centralizaci školství a všudypřítomná byrokracie. Piráti a 5 % pro vzdělávání naopak chtějí přesunout více rozhodovacích pravomocí na místní a regionální úroveň, totiž na rodiče, učitele a ředitele. K tomu je však zároveň potřeba vytvořit jim prostor a nezahlcovat je zbytečnou administrativou a nařízeními.

Obě strany se také shodují v tom, že obsah výuky je nutné přizpůsobit potřebám života v 21. století. Snahy o glajšaltování žáků a standardizaci obsahu výuky neodpovídají světu, ve kterém stále rychleji přicházejí nové hrozby i nové příležitosti.

“Chceme školu, z níž vychází mladí lidé se zdravým sebevědomím a schopností orientovat se v rychle se měnícím světě. Ve všech školách by se děti měly učit základům právního systému, finanční gramotnosti, mediální gramotnosti i kritickému myšlení. Široce pojatá kyberbezpečnost by také měla být součástí výuky,” uvádí Kryštof Kozák a doplňuje pirátský garant pro vzdělání Daniel Mazur: “Vzdělání připravuje občany pro budoucnost země, a ta je stále méně předvídatelná. Má-li děti připravit pro období za 10 až 60 let, je třeba napříč školami včetně odborných klást důraz na obecně využitelné schopnosti a na připravenost každého se učit novému po celý život.”

<h3>Kontakty</h3>
  • Daniel Mazur, garant programového bodu vzdělávání, daniel.mazur@pirati.cz
  • Kryštof Kozák, předseda strany 5 % pro vzdělání, petprocent@gmail.com