Praha, 22. června 2018 – Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) dnes zaštítila seminář Akademie věd ČR s tématem „Pitná voda - je a bude?”. Kvalita vody dle přednášejících velmi rychle klesá, bude se neustále zhoršovat a dostává se na hranici upravitelnosti. Přístup k pitné vodě, její kvalita a cena jsou jedny z klíčových pirátských témat.

„Kvalita vodních zdrojů se zhoršuje a nikdo to reálně neřeší. Bylo pro mě překvapující, jak moc náročné je připravit pitnou vodu. Velký problém, které úpravny vod řeší, je přítomnost sinic a pesticidů. Hodně dnes slyšíme o suchu a šetření s vodou, ale o klesající kvalitě vodních zdrojů se mluví málo,“ uvádí Balcarová.

Dostupná data o kvalitě vod jsou přitom k dispozici, například na přítomnost nadlimitních množství pesticidů v podzemních vodách bylo upozorněno v poslední zprávě o stavu životního prostředí.

„Použití pesticidů by se mělo rapidně snížit, a to přinejmenším v oblastech okolo zdrojů pitné vody,“ zdůrazňuje Balcarová.

Piráti již delší dobu upozorňují na zastaralý a v praxi málo funkční systém ochrany zdrojů vody v Česku, stejně jako na nutné změny v přístupu k zemědělství. Piráti zahrnuli téma přístupu k pitné vodě a téma kvality vod do svého volebního programu a budou jej aktivně prosazovat v Poslanecké sněmovně i v lokální politice.