Brusel, 21. května 2021 – Covid pasy dávají možnost členským zemím občany diskriminovat. Tak hodnotí výsledek včerejšího vyjednávání mezi členskými státy a europarlamentem pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Pro neočkované prodraží dovolenou testy na covid-19, které mohou být i nadále zpoplatněné. Členské země mohou také zavádět pro majitele certifikátů dodatečné podmínky, jako je například karanténa.

„V první řadě vlády diskriminují občany, kterým částka za testy může zabránit v bezpečném cestování přes hranice. Jako úspěch vnímáme alespoň to, že testy budou muset být výrazně dostupnější. Na to Komise posílá zemím v přepočtu 2,5 miliardy korun,“ vysvětluje Kolaja. Částka má jít na nákup rychlých antigenních testů, díky čemuž se má snížit jejich cena hlavně pro přeshraniční pracovníky nebo rodiny s dětmi. Tuto částku je navíc možné zvýšit podle potřeby.

Na druhou stranu se podařil prosadit pirátský požadavek, aby držitelé všech typů certifikátů měli stejná práva.

„Není možné, aby například člověk s negativním testem nebyl vpuštěn do nějaké země jenom proto, že na něj ještě nepřišla řada s očkováním. V návrhu je tak výslovně uvedeno, že vydávání osvědčení nesmí vést k diskriminaci na základě držení konkrétního typu – protilátky, očkování nebo test tak budou mít stejnou váhu,“ říká europoslanec a předseda Evropských Pirátů Mikuláš Peksa. Ten ale zároveň upozorňuje, že členské země budou moci ve výjimečných případech uvalovat například karanténu na některé občany. „To by mělo být možné ale pouze ve výjimečných případech, například při opětovném šíření viru,“ vysvětluje.

Europarlament původně požadoval, aby členské země mohly uznávat pouze vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou.

„To nakonec neprošlo a cestovat na covid pas tedy podle vyjednané podoby návrhu budou moci také lidé oočkovaní Sputnikem – tedy pokud toto očkování uzná samotná členská země,“ říká europoslanec Marcel Kolaja. Co se týče očkování ze zemí mimo Evropskou unii i tady se bude moci rozhodnout samotná členská země, zda takové cestující přijme bez negativního testu na covid-19.

Co se týče bezpečnosti dat, většina pirátských požadavků nakonec byla přijata.

„Jsme rádi, že není povoleno například další zpracování údajů ověřovatelem. Také samotné elektronické podpisy na certifikátech budou bezpečné a nehrozí jejich zneužití,“ říká Peksa. Start covid pasů se mírně posunul, aktuálně je stanoven na 1. července 2021. Nařízení má platit pouze 12 měsíců. Po zkušenostech v letních měsících představí v listopadu Evropská komise zprávu o fungování covid pasů, na základě které bude možné se poučit a covid pas upravit na zimní sezónu.