Herní, komunikační či seznamovací aplikace, které umožňují dětem komunikovat s osobami staršími 18 let - právě na ty by se mohl vztahovat zákaz použití mladistvými. Podle exkluzivního výzkumu agentury Episto s tím ale nesouhlasí 61 % Čechů ve věku 15 až 17 let. Pouze 14 % mladistvých by pak tento zákaz dodržela, ale většina by ho obešla tím, že by si nechala aplikaci zaregistrovat na někoho dospělého.

Takový návrh je naprosto k ničemu. Namísto neefektivního šmírování a omezování nevinných lidí bychom se měli zaměřit na skutečně účinnou pomoc, jako je vzdělávání mladých lidí o rizicích komunikace na Internetu, zlepšování mechanismů na nahlašování takzvaného groomingu a posilování prostředků na pomoc obětem,“ vysvětluje Marcel Kolaja, který tyto alternativy navrhl jako pozměňovací návrhy v Evropském parlamentu.

Nová pravidla navíc počítají s plošnou kontrolou veškeré osobní komunikace on-line včetně e-mailů, a to i u dospělých. Důvodem je opět nahlašování dětské pornografie. Kvůli tomu by bylo nutné prolomit i tzv. šifrovanou komunikaci, kterou například Whatsapp nebo Signal nabízí. „Podle průzkumu celkem 7 z 10 mladistvých Čechů tuto šifrovanou komunikaci používá. Díky tomu nemá ke zprávám přístup nikdo jiný kromě odesílatele a příjemce – a to ani samotný poskytovatel služby. Kyberbezpečnost a důvěrnost komunikace by ale byla skenováním automatickými filtry ohrožena, a já s tím velmi tvrdě nesouhlasím,“ oponuje Kolaja.

Reprezentativního průzkumu agentury Episto se zúčastnilo celkem 8009 mladistvých ze třinácti zemí Evropské unie, přičemž 891 jich bylo z České republiky. Do včerejšího dne měli europoslanci nahrát své pozměňovací návrhy pro stanovisko výboru pro vnitřní trh, jehož je Kolaja součástí. Ten podal bezmála 300 návrhů.

Graf_chat control

Chat control_graf 2