Praha, 26. července 2018 – Inzeráty na koupi sena se budou letos objevovat čím dál častěji. Problém sucha je vzhledem k průběhu letošního léta opět aktuální. Česko má Národní akční plán adaptace na změnu klimatu a podle něj má nejvyšší prioritu právě změna zemědělského a lesního hospodaření v krajině. Vznikla i Koncepce ochrany před následky sucha a k ní i katalog konkrétních opatření pro zadržení vody v krajině. Strategie už tedy máme, potřebujeme ale, aby se podle nich začaly dít konkrétní kroky, a to rychle! Musíme hlavně podpořit přirozenou schopnost krajiny vodu držet.

Kvůli suchu letos na mnoha místech nevyrostlo dost trávy, kterou zemědělci suší na seno k zimnímu zkrmení kravám, koním či ovcím. Nejen v Čechách, ale i jinde v Evropě už teď v době po první senoseči stouply výrazně ceny balíkového sena. Některým chovatelům odřekli jejich obvyklí dodavatelé a ti tak musí řešit, čím budou v zimě krmit. V přirozeném stavu příroda s vodou hospodaří lépe, než my. Dnes máme často velké lány polí, nebo betonová města, ze kterých voda odteče a nám zbyde sucho. Remízky, meze, neregulované toky, mokřady a zdravé lesy jsou to, co vodu v krajině udrží.