Praha, 20. února 2018 – Na politickém jednání ohledně regulace služby Uber bylo dnes dohodnuto, že poslanci přistoupí k širší novele zákona, která aktualizuje podmínky pro taxislužbu. Piráti upozorňují na to, že Ministerstvo dopravy zaspalo. Návrh na regulaci Uberu totiž poslali na ministerstvo už před rokem. Nyní to vypadá, že novela půjde cestou poslaneckého návrhu zákona, o jehož parametrech budou politici jednat. Očekáváme, že do roka by mohl nový zákon – který bude výsledkem dohody stran – nabýt účinnosti.

Piráti prosazují, aby byla nastavena jasná hranice mezi profesionálním podnikáním a tzv. sdílenou ekonomikou. Pod digitálními platformami totiž jezdí amatéři kvůli přivýdělku ve volném čase. Hranice by měla být stanovena objektivně, tj. výší tržeb (např. 60 000 Kč ročně nebo 10 000 Kč měsíčně).

Dále by měla být zrušena již zastaralá regulace. Zkoušky z místopisu dnes dobře nahrazuje navigace, taxametr nahrazuje aplikace a cenová dynamika zvyšuje dostupnost služeb ve špičkách. Měla by ale být zachována regulace cen v případě zastavení taxíku přímo na ulici, kdy jsou často okrádáni turisti.

Služby jako Uber by měly být na koncesi, odpovídat za to, že v nich jezdí řádně zapsaní řidiči a předávat data o plátcích daně finanční správě. Předávání dat by se podle návrhu Pirátů netýkalo nízkých tržeb do hranice stanovené již dnes pro příjem osvobozený od daně a nebyla by v nich data o zákaznících.

<h3>Odkazy</h3>