„Znásilnění se velmi často dějí ve známém prostředí a jejich pachatelem bývá člověk, kterého oběť zná. Proto je potřeba zákon upravit tak, aby tyto reálné situace reflektoval. Stereotypní představa, že ke znásilnění dochází jen v nestřeženém okamžiku a v temném parku někým cizím, je mylná. Oběti se často nebrání například proto, že pachatel je někdo blízký. Mezi blízkými se cítíme nejbezpečněji a násilné jednání od nich nečekáme. Proto oběti často zamrznou. V jiných případech se zase oběti nebrání proto, že už třeba mají zkušenost s tím, že jim snaha bránit se nepomohla. A podobných důvodů je celá řada,” uvedla poslankyně Klára Kocmanová, která se problematikou intenzivně zabývá.

„Ne každé znásilnění je vynuceno fyzickým násilím. To ale neznamená, že je méně traumatické. Místo toho, abychom zjišťovali, proč se oběť nebránila víc, co měla na sobě, nebo co činu předcházelo, musíme jasně říct, že za znásilnění může vždy pachatel. A je dobře, že to nová úprava trestního zákoníku bude lépe definovat,” doplnila.

„Jsem ráda, že se dnes ve Sněmovně podařilo v prvním čtení podpořit novelu trestního zákona, která bude zajišťovat lepší ochranu obětem a zohlední více reálných případů, zejména tzv. zamrznutí. Věřím, že co nejdříve projde i celým legislativním procesem. Nechci už dál poslouchat bagatelizaci sexualizovaného násilí ani pichlavé otázky, proč to oběti nenahlásily dřív. Musíme jasně zákonem stanovit, že ne znamená ne. To z dlouhodobého hlediska pomůže znásilnění předcházet a také to usnadní obětem rozhodování, jestli čin nahlásit policii. To samo o sobě ale nestačí. Musíme dál pracovat na tom, aby v celém procesu nedocházelo k necitlivé retraumatizaci obětí a předsudkům. A aby naopak bylo možné vrátit důvěru v systém,” řekla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

V současné době nahlásí znásilnění jen 600 obětí z celkově odhadovaných 12 000 reálných případů. Úprava zákona by mohla vést k tomu, že počet nahlášených případů policii vzroste. Změna zákona také nově posouvá hranici bezbrannosti na dvanáct let. Dítě do tohoto věku bude bráno jako bezbranné a sexuální trestný čin proti němu bude vždy považován za znásilnění, nikoli za pohlavní zneužití, které se trestá mírněji. Společně se snahami o ratifikaci Úmluvy o prevenci a potírání násilí či přijetí zákona o domácím násilí jde o další krok směrem k lepší ochraně obětí. Za to Piráti nejenom na půdě Sněmovny vytrvale bojují.