Praha, 30. října 2018 – Ukončení zákazu kopírování notových záznamů pro osobní použití, nižší finanční postihy za neoprávněné využití autorského díla a ukončení možnosti stíhat uživatele tzv. osiřelých děl, u nichž není znám autor nebo se ho nepodařilo dohledat. Tak zní tři pozměňovací návrhy pirátské poslankyně Lenky Kozlové v rámci otevřeného zákona o autorském právu. Návrhy Pirátů odstraní nejviditelnější nedostatky v současném fungování autorského práva.

„Mým cílem je zbavit se největších hloupostí, které zbytečně komplikují život lidem, což je případ přístupu k notovým zápisům. A také neadekvátní pravomoci kolektivních správců. Nemyslím si, že by mělo být úlohou kolektivních správců žalobami stíhat uživatele děl autorů, kteří zjevně z jakéhokoliv důvodu nejeví zájem o své dílo a nechtějí být zastupováni. Budeme usilovat o to, aby se co nejdříve náš zákon o autorském právu dostal do 21. století,”

uzavírá Kozlová.