Praha, 19. března 2019 – Seminář s názvem Bioodpady a jejich využití – legislativa a praxe se dnes uskutečnil pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové. Seminář hledal odpověď na otázku, jak by mělo být s bioodpadem naloženo. Cílem Pirátů je výrazně omezit podíl skládkování biologicky rozložitelného odpadu, který nyní tvoří přes polovinu odpadu a zvýšení míry kompostování a separovaného sběru biosložky komunálního odpadu. Na akci dorazili jak poslanci a senátoři, tak i zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, akademické obce, praktici z regionů, zástupci obcí, odborná veřejnost i nevládní organizace.

„Nejlepší je odpad, který nevznikne. Toto motto na semináři zaznělo v obměně: Nejlepší bioodpad je ten, který se využije jako surovina. Tento odpad by měl končit v biokompostárnách a vrácen do půdy, kde obohatí její vlastnosti a zvýší schopnost zasakovat a zadržovat vodu, což je dnes tak důležité. Organická hmota v půdě má zcela zásadní vliv na řešení sucha a přívalových dešťů v české zemědělské krajině,“ uvedla Dana Balcarová.

„Kompostování je levný a efektivní způsob, jak z odpadu vyrobit organické hnojivo, tolik potřebné pro naši půdu zasaženou erozí. Nicméně kompostárny se v praxi potýkají s několika problémy, což je především nesystémové přidělování dotací, nebo problém s odbytem kompostu, který se v praxi na zemědělskou plochu příliš nedostává. Lepší meziresortní komunikace by snad mohla některé tyto nedostatky v blízké budoucnosti odstranit,“ sdělil Martin Šmída, vedoucí kompostárny v Olomouci a pirátský zastupitel v Majetíně.

Od 1. ledna mají obce povinnost zajistit celoroční sběr biologicky rozložitelného odpadu. Otázka je, jak tuto hodnotnou surovinu dokážeme využít. Je to velká výzva pro kraje, obce, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.