Novela energetického zákona přinese vznik takzvaných energetických společenství i možnosti sdílení energií mezi více odběrnými místy. „To je klíčový dílek, který dlouho chyběl k tomu, aby byl u nás potenciál obnovitelných zdrojů využit naplno. Hlavním účelem takových společenství či komunit není primárně vytvářet zisk, ale poskytovat přínos svým členům. Komunitní energetika tak přináší občanům úspory v podobě levnější energie, kterou sami vyrobí v rámci společenství,” uvedl pirátský náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák.

V praxi bude komunitní sdílení vypadat podobně jako v zahraničí - pokud třeba obec bude mít na střeše úřadu či školy nainstalované solární panely, bude moci energii z nich vyrobenou sdílet také s několika dalšími domy nebo ji použít v jiných částech obce, například na sportovištích či hospodářských objektech. Podobně to bude platit i o fotovoltaice umístěné na obytných domech s byty. „Náš cíl je dlouhodobý, jde nám o budování odolné energetiky. Ta odolnost by měla být především ze strany domácností a menších podniků, které se stanou mnohem nezávislejší na energiích od velkých společností,sdělil Třešňák.

Energii je možné sdílet již od ledna tohoto roku, a to například v rámci bytového domu s fotovoltaickými panely. Zatím jde ale jen o řešení dle takzvaného statického klíče, kde se spotřeba rozpočítává pouze rovnoměrně dle počtu bytových jednotek. Součástí nového zákona je i výrazné snížení byrokracie spjaté s využitím energií z obnovitelných zdrojů a zavedení rozsáhlé digitalizace. S mnohem vyšší mírou decentralizované energetiky bude totiž spjato i velké množství dat o výrobě a spotřebě v reálném čase a to i mezi různými provozovateli distribučních soustav. K tomu bude sloužit Energetické datové centrum, jež se bude průběžně spouštět.

Zákon současně zavádí definici takzvaného zranitelného zákazníka. „Ta se týká osob, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na elektrických zařízeních, tedy například na dýchacích přístrojích, a kteří tedy musí mít zvláštní ochranná opatření proti odpojení od energie,” uzavřela poslankyně Klára Kocmanová.

Přijetí zákona bude dalším výrazným impulsem k rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Batoše již dříve prosadilo zcela zásadní zjednodušení povolování a provozování všech obnovitelných zdrojů energie včetně instalace solárních panelů.