Praha, 31. října 2019 – Na dnešním Výboru pro sociální politiku, kde se projednávala kritická situace v Lékařské posudkové službě, zaznělo, že více než čtyři tisíce odvolání vůči prvotnímu lékařskému posudku je v dlouhodobém prodlení a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) neví, jak tyto žádosti vyřídit. Těmto posudkům v prodlení se věnuje pouhých 26 lékařů, kterým stále přibývají i žádosti nové, a v průměru každý zvládá zpracovat 50 žádostí měsíčně. Problémem je zejména to, že již zhruba tři roky není platná akreditace nezbytná pro atestaci nových posudkových lékařů. Od roku 2016 se tak do systému nemohou zařadit noví lékaři. Proto jsem dnes prosadila usnesení, díky němuž musí MPSV sdělit termín, k němuž bude spuštěna nová akreditace. Stejně tak je v usnesení žádost o přesný objem práce, který realisticky mohou zvládat odborní asistenti lékařské posudkové služby. MPSV totiž tyto asistenty prezentuje jako hlavní řešení celého problému – není však jasné, zda lékařské nálezy odborných lékařů opravdu může vyhodnocovat nelékař.

Nejvíc mě mrzí, že ty tisíce lidí se zdravotními problémy, kteří čekají na výsledek svého odvolání měsíce a někdy i roky, ztrácí důvěru ve fungování našeho státu. Přitom ze strany ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení Františka Boháčka nepadla jasná odpověď ani na otázku zajišťování IT podpory pro agendu lékařských posudků. Naštěstí se i to podařilo prosadit do usnesení, na které MPSV musí zaslat písemnou odpověď. Doposud jsem totiž ani při písemných, ani při ústních interpelacích od paní ministryně Maláčové neobdržela jasné odpovědi na své dotazy, ale spíše vytáčky.