Praha, 3. června 2020 – Vyšší finanční podpora pro strádající lázně, nemocnice i záchrana malých lékáren – o to se dnes Piráti úspěšně zasazovali na zdravotním výboru, kde se jednalo o kompenzačním mechanismu pro zdravotní služby za epidemii koronaviru. Zařízením totiž vznikla kvůli krizi značná ztráta, u některých hrozí až kolaps. „Navrhovaná kompenzační opatření ministerstva nepovažujeme za dostatečná, například malé lékárny, které nejsou součástí velkých řetězců, jsou důležité pro zdravotní péči v regionech a zcela se na ně zapomnělo. Navrhli jsme proto nápravu,“ okomentovala pirátská místopředsedkyně Olga Richterová.

„Dochází k další nespravedlnosti. Vláda totiž drobným lékárnám neodpustila zaměstnanecké odvody na sociální pojištění, což je nepochopitelné ve srovnání s podporou jiným malým a středním podnikům. Tyto malé lékárny v regionech přitom operují s poměrně malým ziskem a zajišťují obslužnost v malých obcích, které jsou pro velké řetězce nerentabilní. Možným řešením může být navýšení objemu peněz ve fondu na podporu malých a odlehlých lékáren, a především pak úprava podmínek pro možnost čerpat podporu,“ vysvětlila Richterová, která apeluje na ministerstvo zdravotnictví, aby zahájilo diskuzi se zdravotními pojišťovnami, ale i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. „Za řešení považuji, aby takzvané jedinečné lékárny měly nárok na podobnou podporu v podobě odpuštění odvodů na sociální pojištění jako jiné malé firmy a tím se zabránilo mizení malých lékáren,“ popsala poslankyně.

Opatření proti epidemii koronaviru dopadla tvrdě také na české lázně, jejichž provoz se téměř ze dne na den musel zastavit. „Ministerstvo navrhlo navýšit lázním kompenzace ve výši 15 procent. Protože je však české lázeňství dosti závislé i na samoplátcích převážně ze zahraničí, tak jde o mnohem kolosálnější problém. Svaz léčebných lázní dokonce počítal s nutným navýšením o 35 procent. Abych se vyhnul handlování s čísly, navrhl jsem usnesení, aby ministerstvo jednalo o formách navýšení nad zmíněných 15 procent do lázeňské péče. Výbor toto usnesení přijal,“ uvedl pirátský poslanec Petr Třešňák.

Problém s rozpočtem mají i nemocnice, kterým není proplácena náročná péče o pacienty s podezřením na nákazu koronavirem, u nichž se ale následně nemoc nepotvrdí. „Další problém je u proplácení péče za pacienty, u kterých se nakonec COVID-19 neprokázal, ale muselo se s nimi nejdříve zacházet, jako by tuto nemoc potenciálně měli. To znamená, že se musely používat ochranné obleky a další ochranné pomůcky, držet na izolovaném pokoji prázdná lůžka, bylo to personálně náročné. Nic z toho ale nyní propláceno není, přednesl jsem tak usnesení na doplnění kompenzační vyhlášky, které by tento stav narovnávalo,“ dodal Třešňák s tím, že usnesení výbor bohužel neschválil.