Praha, 12. března 2020 – Již včera, krátce po zaslání otevřeného dopisu členům České bankovní asociace, obdržel poslanec Tomáš Martínek odpověď od výkonného ředitele ČBA Pavla Štěpánka. Ten uvedl, že je v zájmu bank situaci klientů řešit. Již dnes se prezidium ČBA na mimořádném jednání shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů, jak navrhoval ve svém otevřeném dopise pirátský poslanec Martínek.

Poslanec Martínek k právě oznámeným opatřením uvedl: „Cením si přístupu výkonného ředitele Pavla Štěpánka, který rychle odpověděl na moji žádost a svolal mimořádné zasedání prezidia ČBA. Oceňuji též přístup prezidia České bankovní asociace, které odsouhlasilo mé návrhy v tak krátké době. Věřím, že tento přístup ocení i klienti bank, ať už se jedná o domácnosti nebo malé firmy, kteří jsou nenadálou situací a výpadkem finančních příjmů postižení.

Banky se zaměří zejména na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. Jak asociace uvedla, byly rovněž zahájeny konzultace s Českou národní bankou s cílem, aby v těchto případech byl nastíněný přístup ke klientům zohledněn při bankovním dohledu, který nad bankami provádí.

„Jsem rád, že některé banky, jako je například Česká spořitelna, reagovaly velmi rychle a již oznámily zavedení tohoto mimořádného opatření,” dodává místopředseda podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy Tomáš Martínek.