Praha, 14. dubna 2020 - Pirátský poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví Petr Třešňák zaslal písemnou interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci plánu k financování zdravotnictví po epidemii COVID19. Vzhledem k tomu, že vládní koalice zamítla dva opoziční návrhy jak nahradit výpadky příjmů pro zdravotnictví, není jasné, jak plánuje ministr zajistit dostatečné množství peněz pro fungování nemocnic a zajištění zdravotní péče v roce 2021, a to alespoň ve stejném rozsahu jako tomu bylo do března 2020.

Petr Třešňák k tomu říká: „Ačkoliv jsou naše zraky upřeny k probíhající pandemii nesmíme zanedbat přípravu na příští rok, abychom se vyhnuli ztrátám na životech ze zbytečně odložených operací či dostupnosti zdravotní péče z důvodu krácení financí. Vzhledem k odmítnutí opozičních návrhů, žádáme předložení jasného plánu, jak se ministr Adam Vojtěch plánuje vyrovnat s propadem v příjmech a nutností vracet zálohy za letošní neprovedené výkony.“

  • Petr Třešňák se v interpelaci ptá na tyto otázky:

Připravuje vaše ministerstvo strategii pro toto období v příštím roce? Můžete nás s ní seznámit? Připravujete legislativní změny v systému fungování zdravotních pojišťoven, které budou toto reflektovat? Pokud ano, jaké změny a proč?