Potřeba sjednocení a zjednodušení výkladu pravidel pro výrobu sezónních produktů v domácím prostředí v souladu s evropským právem se do druhého antibyrokratického balíčku, který vládě předložil ministr pro legislativu Michal Šalomoun, dostala skrze konkrétní příběhy jednotlivých výrobců.

„Otevřel to příběh paní, která se účastnila soutěže o to, kdo bude dělat domácí marmelády pro britskou královnu Alžbětu II. Byla druhá. V Česku by ale musela investovat statisíce, aby mohla marmelády doma vařit. Postupně přibývaly další příběhy lidí, kterým v rozjezdu malého přivýdělku bránila naše přehnaně přísná regulace. Nejspíš to pochází z přístupu z dob komunismu, kdy jediná legální byla průmyslová výroba. I proto jsme uspořádali kulatý stůl za účasti pana ministra Šalomouna, zástupců hygieny a lidí s osobní zkušeností s tím, co znamená u nás chtít péct cukroví nebo vařit marmelády na prodej v malém, domácím, množství, a přitom legálně,“ uvedla Olga Richterová.

„Zjednodušit život podnikatelům a živnostníkům a ulevit jim od zbytečného papírování jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Navíc v době inflace a připravovaných úspor ve veřejných financích je o to důležitější ulevit lidem i firmám od zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Chceme pomoci šikovným lidem, kteří v domácím prostředí chtějí vyrábět marmelády, sirupy, péct cukroví a další. Mnohdy jim v tom brání nejednotný výklad pravidel, a proto vznikla jasná a přehledná metodika pro krajské hygieny,“ řekl ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun a dodal: „Jde o to, že evropské nařízení o hygieně potravin, které platí pro potravinářské podniky, se nevztahuje na případy, kdy výrobce přímo dodává malé množství vlastních produktů konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu a ten tyto výrobky dodává konečnému spotřebiteli. Jedná se o produkty prodávané na jednorázových akcích, nebo na těch, které se opakují třeba jednou za rok. Jsou to třeba církevní, pouťové, školní nebo obecní slavnosti, hody nebo pouliční party či happeningy. I tak ale výrobce musí splnit obecná ustanovení na bezpečnost potravin.“

Kulatého stolu se vedle zástupců malovýrobců účastnila také hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová a Silvie Slavíková z odboru Ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, která na metodice pro krajské hygieny pracovala. Za malovýrobce se představení nové metodiky a debaty o ní zúčastnily Petra Maňásková a Jana Světlíková, které se věnují cukrářské výrobě; Michaela Dolníčková, která doma dělá pralinky a čokolády; Hana Baráková, která peče dorty, a výrobkyně silikonových forem Barbora Vyhnálková.

Antibyrokratický balíček II zahrnuje další opatření na úlevu a zmírnění byrokracie. Mezi nimi např. zvýšení limitů pro povinné ověření účetní závěrky auditorem ve firmách, zvýšení limitu pro bagatelní spory, částečné zrušení přísedících u soudů (ponecháni by měli být například u závažné trestné činnosti), zrušení vstupních lékařských prohlídek pro nerizikové profese, zavedení možnosti online žádosti na všechny typy důchodů či digitalizaci komunikace zaměstnavatele s orgány sociální správy (včetně písemností k dávkám nemocenského pojištění). Již splněnou povinností je zrušení potravinářských průkazů v novele zákona o ochraně veřejného zdraví.

Více o Antibyrokratickém balíčku II naleznete zde.