Praha, 18. prosince 2021 - Premiér Petr Fiala dnes uvedl do úřadu další ministry za Pirátskou stranu. Michal Šalomoun převzal roli ministra a předsedy Legislativní rady vlády, Jan Lipavský stanul v čele Ministerstva zahraničních věcí. Oba ministři následně nastínili hlavní priority svého působení, kterým se chtějí začít neodkladně věnovat. Předseda Pirátů Ivan Bartoš byl uveden do úřadu Ministerstva pro místní rozvoj v pátek, zároveň byl jmenován vicepremiérem pro digitalizaci.

„Mým hlavním úkolem bude dohlížet na kvalitu právního řádu a pokusit se maximálně omezit legislativní zmetky. Chci dohlédnout, aby navrhované zákony byly skutečně potřebné a měly vyčíslené, promyšlené dopady. Aby byly srozumitelné, jednoduché i provázané navzájem. Ze své funkce předsedy Legislativní rady vlády budu odpovídat za předparlamentní fázi legislativního procesu,” popsal nový ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

„Dále budu chtít naplnit ambici naší koalice, kterou je zrušit vše, co je v českém právu zbytečné nebo to přestalo dávat smysl. Zde se chci zaměřit na snížení zátěže například pro drobné a střední podnikatele. Podle Hospodářské komory má průměrný podnikatel plnit přes 200 povinností vůči státu, mezi které patří podávání nejrůznějších přehledů jako kontrolní hlášení, hlášení pracovní neschopnosti zaměstnanců, jejich návrat do práce a další. Mým cílem je nalézt v jednotlivých zákonech možnosti snížení této zátěže a ve spolupráci s ostatními ministerstvy prověřit možnost jejich vypuštění z právního řádu,” nastínil Šalomoun.

V sobotu uvedl předseda vlády Petr Fiala do úřadu také ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Nový šéf české diplomacie při této příležitosti jednal se svým předchůdcem Jakubem Kulhánkem a seznámil se s náměstky a vedením ministerstva.

„Máme před sebou jasný úkol, a to posílit dobré jméno a postavení České republiky za hranicemi, aby z toho těžila celá naše země i naši občané. To bylo vždy mým hlavním cílem a o to se budu každý den naplno zasazovat. Kontinuita české zahraniční politiky by měla nadále plynout z budování konsenzu na domácí politické scéně,” uvedl Jan Lipavský po převzetí úřadu.

„Programové prohlášení vlády se hlásí k návratu k hodnotově orientované zahraniční politice a obnovení dobrého jména České republiky jako země, která stojí na straně lidských práv. Mezi konkrétní kroky v jeho naplňování bude proto patřit například předložení tzv. Magnitského zákona, který zajistí lepší vymahatelnost ochrany lidských práv. Musíme být silnou, nezávislou zemí, která je ale i rovnocenným a spolehlivým partnerem. Klíčové je pro nás upevnění našich spojeneckých vazeb i posílení našeho postavení v EU a NATO. Vztahy s Ruskem a Čínou musejí projít věcnou revizí. Současně je nutné připravit předsednictví v Radě EU, kterého se Česká republika ujme již v polovině příštího roku,“ popsal ministr zahraničních věcí s tím, že mezi jeho priority bude patřit také rozvoj ekonomické diplomacie.

„Chci napomoci tomu, aby se Česká republika zařadila na světovou špičku v oblastech jako jsou věda, výzkum a inovace. Aby byla atraktivní zemí pro investice, z čehož mohou těžit naše firmy i občané. Jsem si také vědom toho, že v současné době ministerstvo zahraničí řeší řadu záležitostí, které jsou důležité pro občany této země. Ať už jde o problematiku související s covidem a cestováním, konzulární služby poskytované občanům v zahraničí či cizincům cestujícím do České republiky. Chci pracovat na jejich průběžném rozvoji a další profesionalizaci diplomatického sboru. V Černínském paláci i na našich zastupitelských úřadech po celém světě ale již nyní působí zkušení diplomaté a další lidé, na které se mohu spolehnout. O tom jsem se přesvědčil již dnes při první schůzce s vedením ministerstva,“ dodal šéf české diplomacie.