Nejvyšší správní soud rozhodl, že politické strany, které dostávají od státu stomilionové dotace, nemusí poskytovat občanům informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dosavadní zákon skutečně tuto povinnost od stran nevyžaduje. Nastal nicméně čas uvažovat o tom, že by strany měly přestat informace o hospodaření tajit. Podobně jako nedávno v rozhodnutí Ústavního soudu, který od zveřejňování informací osvobodil ČEZ, chystají Piráti návrh na doplnění zákona o povinném přístupu k informacím o politické strany.

„Politické strany vyšly státní rozpočet na půl miliardy korun, přesto je kontrola peněz v politických stranách pouze na povrchní úrovni. Často ani řadový člen netuší, kolik se do čeho dává. Když někdo není motivován řádně hospodařit uvnitř strany, těžko bude dobře hospodařit s penězi státu. Proto chceme, aby politické strany zveřejňovaly informace aspoň stejně jako státní úřady a aby zveřejňování bylo podmínkou vyplacení dotace. Zákon samozřejmě musí myslet i na oprávněné případy, kdy chce politická strana překvapit své oponenty, ale nám jde o překlopení výchozího nastavení. Tedy normální je zveřejňovat a zákon stanoví výjimky. Politické strany jsou zde jako demokratický zástupce svých voličů. Lidé proto musí mít přehled o tom, jak jejich zástupci konají, jaké mají dohody s byznysem a jak nakládají s veřejnými penězi. Piráti proto navrhnou rozšíření působnosti zákona o povinném přístupu k informacím i na politické strany,“ uvedl místopředseda strany Jakub Michálek, expert na legislativu svobodného přístupu k informacím.

<h3>Odkazy</h3>