Praha, 19. prosince 2018 – Piráti vládě předložili úsporný balíček, ve kterém zredukovali výdaje státu o bezmála jedenáct miliard korun a jasně tak ukázali, že existují oblasti, kde se šetřit dá. Dále jsme podali 13 pozměňovacích návrhů například na podporu nestátních škol, výstavby škol a školek, zajištění fungování mládežnických organizací a digitalizace. Další pozměňovací návrhy jiných stran jsme podpořili, například nárůst platu učitelů. Náš návrh úspor a další relevantní návrhy, které by rozpočet vylepšily, však vláda odmítla. Byli jsme proto nuceni hlasovat proti předloženému návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Nevěříme, že schválený rozpočet zajistí řešení problémů ČR, jako je zaostávání státní správy i vzdělávací soustavy nebo nedostatečné budování infrastruktury.

Jasně se ukázalo, že vláda absolutně rezignovala na snahy uspořit prostředky na provoz státu v příštích letech, což se nám může velice vymstít. Podobný rozpočet sestavený víceméně setrvačností bych očekával od úřednické vlády, nikoliv od vlády, která předstírá ambici modernizovat Českou republiku. Za problematické považuji právě to, že je rozpočet sestavován ze setrvačnosti a nikoliv na základě priorit. Zřejmě i proto chybí rozpočtové zajištění modernizace státního aparátu, dostatečné financování údajných vládních priorit, kterými má alespoň na papíře být digitalizace, důchodová reforma, vyrovnaný rozpočet. Zcela rovněž absentuje přípravy na případné “horší časy”. V případě krize nebude vláda schopná snižovat potenciální dopady prostřednictvím například vládních investic.