Praha, 9. května 2019 – Evropa a Česká republika dnes slaví Den Evropy. Vizi společného evropského trhu a spolupráci při těžbě a výrobě oceli mezi Francií a Německem formuloval ve svém plánu z roku 1950 francouzský ministr zahraničí Robert Schuman. Jeho motivací bylo zajistit mírové soužití a svobodné obchodování v Evropě. Schumanův plán a pozdější smlouvy, které vedly k založení Evropské unie, jak ji známe dnes, zajistily signatářským státům desítky let bez válečných konfliktů – do té doby v Evropě bezprecedentní období míru.

Ani v roce 2019 spolu státy Evropské unie neválčí. Původní duch spolupráce ale někdy zastiňuje rivalita některých zemí a snaha EU rozbít nebo alespoň urvat ze společného rozpočtu co nejvíc pro sebe. Evropská spolupráce je ale dle Pirátů stále extrémně důležitá, existuje totiž řada oblastí, na kterých je zapotřebí dále pracovat.

Piráti upozorňují na problém neplacení daní zejména v souvislosti s nadnárodními firmami. Zasadíme se nejenom o zavedení digitální daně na evropské úrovni, ale i na omezení daňových rájů. Evropa musí společně bojovat proti suchu, a především chránit životní prostředí. Stojí před námi výzvy v podobě omezování fosilních paliv a zbytečných plastů. A v neposlední řadě budeme prosazovat zastropování evropských dotací pro obří zemědělské koncerny, které ničí svobodný trh.

Vzdělaná, digitálně propojená, a hlavně svobodná společnost je naší hlavní hodnotou. K tomu, abychom byli úspěšní, musíme spolupráci zachovat a prohlubovat. Společně s ostatními evropskými Piráty proto připomínáme – evropská politika není zahraniční politika!

Evropa potřebuje Piráty.