Praha, 5. dubna 2019 – Ministerstva nesprávně využívají registr smluv a publikují v něm nekompletní smlouvy, které znemožňují analýzu efektivity využívání veřejných financí. Česká pirátská strana při své opoziční práci pravidelně naráží na informační bariéry ze strany státu.

Zákon č. 340/2015 Sb. zavedl orgánům veřejné moci povinnost zveřejňovat smlouvy uzavřené se soukromými subjekty, a to s účinností od 1. července 2016. Schválení zákona byl výrazný krok směrem k vyšší transparenci veřejné správy a jejích majetkových, resp. finančních, toků. Ani více než tři roky od jeho zavedení však zákon není správně aplikován. Ministerstvo vnitra ČR dokonce vydalo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, který slouží k základní orientaci v problematice a zodpovídá často kladené otázky.

„Ministerstvo financí uzavřelo s jím zřízenou organizací Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. smlouvu na další provoz a rozšiřování systému Státní pokladny za více než 500 milionů Kč. Přestože metodika Ministerstva vnitra jasně zmiňuje povinnost smlouvy zveřejňovat včetně příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, ministerstva často do registru smluv nahrávají pouze smlouvu samotnou. To je i případ zmíněné smlouvy Ministerstva financí, která se týká systému zaznamenávajícího finanční výdaje celého státu,” uvedl pirátský poslanec Ondřej Profant.

Smluvní informace, jako je popis parametrů specifikace objednávaného díla nebo služby, jsou uvedeny pouze v přílohách smluv, jsou přitom důležitou součástí dokumentace. Jejich nezveřejnění tak zabraňuje občanům efektivně kontrolovat nakládání veřejné správy s veřejnými financemi. „Ministryni financí budu v této záležitosti interpelovat,” doplňuje Profant.