Praha, 24. června 2020 – Pirátský analytický tým zmapoval stokilometrový úsek na dálnici D1, aby se přesvědčil, zdali Ministerstvo dopravy i nadále toleruje nelegální billboardy, před kterými důrazně varují odborníci na bezpečnost silničního provozu – například BESIP. Lhůta pro odstranění těchto reklamních zařízení vypršela totiž v září 2017, dochází tedy k hrubému porušení zákona. „Ministrovi dopravy jsem doručil podnět obsahující podrobnou fotodokumentaci nelegálních billboardů a především výzvu k vyřešení této situace. Některé poutače se nacházely rovněž na území obce Ostředek, a proto jsem v dopise starostovi této obce doporučil podat žalobu pro nedovolené obohacení provozovatelů těchto billboardů,” vysvětluje pirátský poslanec a místopředseda podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský.

Na základě novely zákona o pozemních komunikacích účinné od 1.9.2017 měla většina reklamních zařízení z blízkosti českých dálnic zmizet k tomuto datu. Na podzim 2018 Piráti na tiskové konferenci předložili přehled nelegálních billboardů na celé dálnici D1 a vyzvali Ministerstvo dopravy k podání žaloby pro nedovolené obohacení ve výši 40 milionů Kč a učinění příslušných kroků k odstranění těchto nelegálních billboardů. Nyní po téměř dvou letech pirátský analytický tým opět zmapoval situaci na vybraném úseku dálnice D1. „Zaznamenali jsme nelegální billboardy na stejném místě jako před dvěma lety. Počet těchto nelegálních nosičů se sice snížil, ovšem přístup ministerstva je velmi laxní. Celá řada podnikatelů poctivé dodržuje zákony a v případě jejich porušení je přísně sankcionovaná. Ovšem v tomto případě jsou zákony zcela svévolně porušovány a dochází k neoprávněnému obohacení na úkor státu. Ministr dopravy by měl rozhodně svůj ledabylý přístup obhájit. Věřím, že aspoň obec Ostředek, na jehož území se nachází tři nelegální billboardy, půjde v této věci příkladem a žalobu podá,” vysvětluje Polanský.

Ondřej Polanský v této věci již adresoval osm interpelací na ministra dopravy a v odpovědi ministr prezentoval vždy různé výmluvy. Přitom v Německu a dalších vyspělých státech je tato situace zvládnutá a nelegální billboardy se u dálnice nevyskytují. Česká republika je v tomto ohledu raritou. „Provozovatelé se snaží tyto nelegální poutače přesouvat na kolečkách a ztížit tak zahájené řízení vedoucí k jejich odstranění. V dalším případě argumentují, že takzvané ochranné pásmo, ve kterém se billboardy nemohou vyskytovat, je po pravé a levé straně dálnice, ovšem nikoliv na mostě nad dálnici. V této věci již padl pravomocný rozsudek dokládající, že rovněž tato klička je zcela nesmyslná. Nelegální billboardy se rovněž vyskytují na silnicích I. třídy, kdy některé kraje jejich odstraňování aktivně řeší a jiné ignorují. Působení této organizované podezřelé skupiny provozující nelegální billboardy již konečně musí skončit,” uzavírá Polanský.