Praha, 30. ledna 2018 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek obdržel odpověď na písemnou interpelaci zaslanou ministryni Aleně Schillerové. Poslanec Pirátů žádal kopie písemností, které Ministerstvo financí ČR obdrželo od orgánů EU v kauze Čapí hnízdo a zajímalo ho, z jakých prostředků bude hrazena částka pokrývající dotaci farmě Čapí hnízdo ve výši 50 milionů korun. Ministerstvo odmítlo dokumenty zveřejnit a nárok na náhradu škodu dosud neuplatnilo.

Vzhledem k neochotě ministerstva poskytnout veškeré materiály ze zprávy OLAF podal Jakub Michálek minulý týden rozklad k rozkladové komisi Ministerstva financí ČR.

„Na základě prostudování této zprávy se domnívám, že by se měla zveřejnit v plném znění. Nevidím důvod, proč by neměla být poskytnuta i veřejnosti. Tím spíše, že došlo k vynětí dotace pro farmu Čapí hnízdo z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Ministerstvo již dříve uvedlo na svém webu zavádějící informace ke zprávě OLAF. Jediné, co nyní veřejnost s jistotou ví, je to, že se složí na 50 milionů, které skončily v Čapím hnízdě,“ uvedl Jakub Michálek.

Kromě iniciativy vyvinuté vůči ministerstvu, požádal Michálek o projednání zveřejnění zprávy i na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to s ohledem na veřejný zájem. Michálek, který je vystudovaný právník, rovněž vyjádřil na základě prostudování celého materiálu přesvědčení, že zveřejnění nemůže omezit trestní řízení.

Michálek rovněž požádal o vysvětlení, zda bude ministerstvo nárok na náhradu vzniklé škody uplatňovat v rámci trestního řízení nebo jiným zákonným způsobem, aby se zabránilo promlčení. Ministerstvo financí uvedlo, že vzhledem k stále probíhajícímu přípravnému řízení zatím neuplatnilo nárok na náhradu škody. Nicméně nevylučuje, že po seznámení se spisem takový návrh podá, a že s případným nárokem na náhradu škody by se měl k řízení připojit poskytovatel dotace, tj. Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Čechy, jakožto primárně poškozená osoba.

Ministerstvo už dříve avizovalo, že vyjme dotace pro Čapí hnízdo z dotačního programu, a to bez ohledu na to, že výboru ROP Střední Čechy před týdnem odhlasoval nevyjmutí této dotace z evropského financování. K tomu skutečně došlo v pondělí 29. ledna. Ve středočeském výboru ROP navíc došlo v pondělí 29. ledna k personálním změnám. Patnáctičlenný výbor ovládala dosud koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů. Ta se loni rozpadla a nynější vedení kraje tomu chce přizpůsobit i složení Výboru ROP Střední Čechy.