Praha, 29. srpna 2019 – Téměř sto tisíc nezákonných přístupů do registru obyvatel na Ministerstvu vnitra odhalila kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dne 24. dubna tohoto roku nabyl účinnosti zákon o osobních údajích, který neumožňuje pokutovat orgány veřejné správy. Původní pokuta ve výši 1,1 milionu korun byla zrušena, ačkoliv odpovědnost Ministerstva vnitra za neoprávněné poskytnutí osobních údajů úřady uznaly. V průběhu legislativního procesu jsem na tento problém upozorňoval opakovaně.

Zákon o osobních údajích, který upřesňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR, přijala Sněmovna v březnu tohoto roku v podobě, kterou navrhnul Senát. Podle přijatého zákona úřad upustí od správního trestu v případě, že jde o orgány veřejné moci a veřejné subjekty usazené v daném členském státě. V březnu, kdy se ve Sněmovně vrácená senátní úprava projednávala, jsem upozornil na to, že porušuje princip rovnosti před zákonem. Současná praxe by proto mohla být napadena u Ústavního soudu ČR. Zatímco podnikatelé a živnostníci jsou pokutovaní za každou drobnou nesrovnalost, státní správa je v pozici nedotknutelné vrchnosti, která zneužívá své pozice a ohrožuje informace o vlastních občanech. Škodlivou výjimku nakonec odhlasovala sněmovní většina ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL a STAN a už po čtyřech měsících platnosti zákona registrujeme první škody. Reálná odpovědnost viníků je přitom nulová.