Praha, 25. dubna 2019 – Ministerstvo životního prostředí minulý týden předložilo změnu vyhlášky, která má uhelným elektrárnám dovolit odečíst si celých 40 % z naměřených hodnot rtuti jako “nejistotu měření". Učinilo tak právě v době, kdy se schvaluje výjimka z emisních limitů pro rtuť po roce 2021 hnědouhelné elektrárně Chvaletice, která patří k největším znečišťovatelům. Ministerstvo navíc návrh neprojednalo se svou vlastní pracovní skupinou složenou z odborníků k velkým spalovacím zdrojům, kde jsou emise rtuti žhavým tématem. Piráti tento krok považují za skandální ústupek lobby velkých uhelných elektráren.

„Nemůžu to vnímat jinak než jako další podraz na obyvatele žijící v lokalitách s trvale zhoršenou kvalitou ovzduší. Ti po generace dýchají vzduch znečištěný nad zákonem stanovené limity a po generace poslouchají proklamace vlád o tom, jak dělají, co mohou. Ne, nedělají. Tato vyhláška je dalším příkladem toho, že samo ministerstvo sice něco hlásá, v praxi ale dělá kroky proti zlepšení stavu ovzduší. Navíc svým postupem dává najevo, že pracovní skupina zřízená jako poradní orgán ke schvalování výjimek funguje nejspíše v duchu rčení, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá,“ nešetří kritikou pirátský poslanec Lukáš Černohorský.

Kritika se na Ministerstvo životního prostředí snesla také nedávno ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že se do zlepšení stavu ovzduší investovaly miliardy, skutečné zlepšení ovšem nenastalo. Snaha ministerstva zvýšit toleranci v oblasti emisí rtuti je o to znepokojivější, že Česko podle studie Evropské agentury pro životní prostředí zaujímá v emisích rtuti z výroby energie 4. příčku v celé EU. Podle studie patří také mezi země s největším spadem rtuti na čtvereční kilometr. Celých 55 % tohoto spadu pochází ze zdrojů na území České republiky.

„Také proto Piráti navrhovali novelu zákona, která by státu zabránila udělovat výjimky z nových evropských limitů pro emise rtuti z velkých uhelných elektráren. U přestárlých neefektivních zařízení je čas přistoupit k jejich odstavení. Ve chvíli, kdy se pozornost celé Evropy upírá ke klimatu, Česko zůstává pozadu a místo hledání cest ke zlepšení, hledá cestičky, jak zachovat český energetický skanzen. Není proč nadále exponovat obyvatelstvo dalším emisím a zdravotním rizikům, když v současnosti nemodernizované uhelné elektrárny vyrábí s ohledem k vysokému přebytku výroby nad spotřebou elektřinu na vývoz,“ dodává Dana Balcarová, pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Problém se zamořením rtutí z mnoha důvodů není schopna řešit uspokojivě žádná země osamoceně, proto také v září 2017 vstoupila v platnost celosvětová Minamatská úmluva o rtuti. Česká republika tuto úmluvu ratifikovala stejně jako další státy EU. Kromě jiného se takto Česko zavázalo snižovat emise rtuti za použití BAT (nejlepších dostupných technologií), ale nyní ze svých slibů couvá.

„Chceme o problému informovat veřejnost a vyzýváme občany, aby nás podpořili a dali ministerstvu najevo, že nebudou podobné kroky tolerovat. Rtuť a její sloučeniny jsou toxické látky, které ohrožují zdraví člověka i celé ekosystémy. Poškozují nervový a srdečně-cévní systém, nejcitlivější k jejich působení jsou malé děti, u nichž prokazatelně narušují vývoj nervového systému. Ke všemu přetrvávají v životním prostředí a jsou schopny putovat na dlouhé vzdálenosti. Je nepochopitelné a nezodpovědné, že ve světle těchto rizik a míry znečištění ministerstvo potichu připravilo takový bianko šek na téměř polovinu emisí rtuti z každého zařízení. Dává tím jasný signál, že rezignuje na snahy o zlepšení situace s ovzduším,“ dodává Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí a havířovský zastupitel.