Projev ministra zahraničí Jana Lipavského v Radě bezpečnosti OSN:

Pane předsedo,

Velmi si vážím možnosti účastnit se této debaty Rady bezpečnosti. Česko se stalo dočasným domovem pro největší počet ukrajinských uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel – více než 485 tisíc, většina z nich žen a dětí.

Jsme jedna ze zemí, na které přímé následky ruské ničím nevyprovokované a neospraveditelné agrese dopadly nejvíce.

Brutální a totální agrese Ruska začala před rokem, nezákonná agrese Krymu před devíti lety. Rusko vidí ostatní země, jejich svobodu, demokracii jako pouhou trofej, kterou může ukojit své koloniální a imperialistické ambice.

Přesto by tu mělo zaznít, že nezávislost, suverenita a teritoriální integrita Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranicích není k jednání.

Následky ruské agrese pociťují lidé daleko za horizontem Evropy. Jsou skutečně globální. Válka způsobila rázovou vlnu na světových trzích s komoditami a hrozí, že se 50 milionů lidí v Africe a na dalších kontinentech ocitne na pokraji hladomoru.

Masivní letecké útoky, které Rusko úmyslně provádí na hustě zalidněné oblasti, mají za následek ztracené životy nevinných lidí a zničenou infrastrukturu. Z povrchu byly vymazány celá města a vesnice.

Důkazů ruských zločinů a zuřivých útoků na ukrajinské civilisty včetně dětí je více než dost.

Jen před několika dny prezident Putin oznámil pozastavení ruské části dohody NOVÝ START. Pro něj je eskalace denním chlebem.

Musíme společně zastavit Rusko před tím, aby nás zatáhlo do hororů podobných těm, které si pamatujeme ve světových válkách. Společně musíme bránit Chartu OSN. Musíme zajistit, aby byla nesena zodpovědnost za válečné zločiny podle mezinárodního práva.

Valné shromáždění OSN včera obrovskou většinou přijalo rezoluci s názvem „Spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině“. Mezinárodní společenství dalo jasně a silně najevo, že si přeje mír v souladu s Chartou OSN.

Máme na čem stavět – prezident Zelenskyj představil mírový plán.

Stojíme po boku Ukrajiny už od začátku a budeme i nadále podporovat jejich přání po spravedlivém míru stejně jako jejich neodpíratelné právo na obranu proti agresi, jak hovoří článek 51 Charty OSN.

Děkuji Vám.