Praha, 24. února 2022 - Ozbrojené síly Ruské federace vstoupily na území Ukrajiny. Stalo se tak téměř přesně osm let poté, co Ruská federace okupovala ukrajinský Krym.

Přestože země demokratického společenství vyvinuly maximální úsilí, aby vyhrocená situace, kterou v posledních měsících rozdmýchávalo Rusko, byla vyřešena výhradně diplomatickými prostředky, jsme svědky neobhajitelné a ničím nepodložené agrese Ruska vůči Ukrajině. Rusko v tuto chvíli pošlapává elementární principy evropské bezpečnostní architektury, mezinárodního práva a mírového soužití mezi národy, kterých se samo cynicky dovolává. Po létech pracně budované stability Rusko přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen bezpočtu nevinných Ukrajinců, ale i svým občanům a dalším Evropanům.

"Se vším důrazem odsuzuji ruskou invazi na Ukrajinu. Rozhodnutí Kremlu k naprosto nevyprovokovanému útoku je nepřijatelný a zcela v rozporu s mezinárodním právem. Spolu se spojenci odpovíme na tento barbarský akt agrese," říká ministr zahraničí ČR Jan Lipavský.

Masivní desinformační kampaň a uměle vytvořené důvody agrese, připravené ruskými bezpečnostními složkami na východě Ukrajiny, nemohou v žádném případě ospravedlnit ruskou invazi a skrýt viníka současné krize. Ještě včera ruský velvyslanec v Praze na MZV ČR tvrdil, že zprávy o přítomnosti ruských vojenských oddílů na Donbase jsou pouhými desinformacemi západních médií a že Rusko je mírumilovnou zemí. Je tedy bohužel očividné, že lež se stala běžným nástrojem ruské státní moci, včetně diplomacie.

Odsuzujeme zcela neakceptovatelné chování Ruské federace, které v žádném případě nemá nic společného s moderními normami evropské politiky a vrací náš kontinent o mnoho desetiletí zpět. Je očividné, že tímto Rusko neupevňuje svou bezpečnost, ale naopak eskaluje současnou bezpečnostní krizi do kritických rozměrů. Je o to smutnější, že občané Ruska, kteří během 2. světové války přestáli tolik utrpení, dovolí svému vedení, aby rozdmýchávalo v Evropě nenávist vůči jiným národům a vedlo útočnou válku proti nejbližším sousedům.

Návrat Kremlu k historicky překonaným tradicím imperiální, rozpínavé a bezohledné politiky Sovětského svazu, se kterou mají i Češi své neblahé zkušenosti, nemůže přinést nic dobrého ani občanům Ruska. Naše reakce, včetně sankcí, bude mít zcela zásadní dopad na ruskou ekonomiku a technologický rozvoj, a tudíž i na kvalitu života každého z nich. A vinou svého vedení budou nuceni žít v zemi, která na dlouhou dobu ztrácí svou kredibilitu a prestiž, a to se všemi důsledky.

Západ nikdy nebyl nepřítelem Rusů. Je to jen a pouze současné ruské vedení, které celou zemi manévruje do takovéto pozice a neohlíží se přitom na cenu, kterou občané Ruska ponesou, a to včetně životů zmařených ve zbytečné a nesmyslně rozpoutané válce.

Společně se spojenci v NATO, EU a dalšími partnery stojí Česká republika v této těžké chvíli na straně Ukrajiny. Ukrajince budeme nadále podporovat v jejich spravedlivé touze nezávisle rozhodovat o svém vlastním osudu a usilovat o demokratickou budoucnost a euro-atlantickou orientaci své země.

Znovu důrazně vyzýváme Ruskou federaci, aby ustoupila od vojenské agrese, stáhla svá vojska z teritoria Ukrajina a vrátila se k jednacímu stolu. Jinak bude čelit masivním důsledkům svého jednání.