Praha, 27. října 2022 – Předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí se nově stane ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun. Dnes to na svém jednání schválila vláda spolu se schválením změny statutu a jednacího řádu protikorupční rady. V jejím čele ministr Šalomoun vystřídá premiéra Petra Fialu, který radu vedl dosud.

„Pro Piráty je boj s korupcí jedním ze stěžejních témat, kterému se dlouhodobě a systematicky věnují. Jsem proto rád, že můžu nyní vést protikorupční radu. Je pravda, že se už dlouho nesešla, takže bych její aktivity chtěl znovu oživit. Témat, která bych chtěl, aby se v radě prodiskutovala, je spousta. Například novela zákona o státním zastupitelství, nebo zákon o lobbingu,“ říká ministr Michal Šalomoun.

Rada jako poradní orgán vlády se především zabývá protikorupční legislativou, posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik či může kabinetu navrhnout opatření s cílem snížit korupční riziko ve veřejné správě.

Rada byla zřízena usnesením vlády z 30. 7. 2014. Nahradila Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, který se naposledy sešel v červenci 2012. Za svou osmiletou existenci se sešla čtyřiadvacetkrát, naposledy 20. července 2021.

V čele rady stojí předseda, kterým bude nově ministr pro legislativu a předseda LRV, místopředsedy jsou ministr spravedlnosti, ministr vnitra, ministr financí, ministr zdravotnictví a ministr pro místní rozvoj. Dalšími členy jsou ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyšší státní zástupce, předseda Svazu měst a obcí ČR, předseda Asociace krajů ČR, prezident Hospodářské komory a 7 zástupců nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor zřizovaných státem a odborné veřejnosti.