„Vedle činnosti Legislativní rady vlády za dobu pod mým vedením jsem pana prezidenta seznámil s tím, jak pracuje nově vytvořený Vládní analytický útvar. Jde o další krok k posilování analytických kapacit napříč státní správou. Kvalitní analytické podklady pro tvorbu regulací můžou státnímu rozpočtu přinést miliardové úspory pro státní kasu,“ říká ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

„Nyní v tomto týmu pracuje 13 expertů. Zásadní je, aby fungovali podpůrně pro jednotlivá ministerstva a jejich legislativce pro konzultace při přípravě právních předpisů. Jdeme cestou jakési evangelizace, aby si na ministerstvech vyzkoušeli analytickou práci a její přínos pro přípravu právních předpisů předtím, než je začnou psát,“ uvádí ministr. Zároveň dodává, že se posilování analytických kapacit na dalších resortech podařilo zakomponovat do Národního plánu obnovy.

„Pana prezidenta jsem též krátce informoval o nových legislativních návrzích, jako je zákon o lobbování, a koncepci a přípravě antibyrokratických balíčků,“ dodává ministr Šalomoun po setkání s prezidentem.