Praha, 22. února 2019 – Pirátský poslanec Jakub Michálek se v létě minulého roku obrátil na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka s žádostí o informace o soudcích a soudních řízeních. Žádal životopisy jmenovaných soudců a data, ze kterých lze spočítat průměrnou dobu řízení. Ministr na jeho žádost ani stížnost nicméně nijak nereagoval. Michálkovi proto nezbylo než se odpovědi domáhat soudní cestou. Ta nakonec přišla až po podané žalobě. Soud nyní rozhodl, že mu ministerstvo musí jako náhradu nákladů řízení zaplatit přes 13 tisíc korun.

„Když jsem se ani po více než třech měsících odpovědi na svou žádost nedočkal, využil jsem možnosti podat žalobu proti nečinnosti. Ministerstvo odpověď zaslalo až po jejím podání. Jedná se o ukázku toho, jak ministerstvo s odpovědí otálí, ale přitom musí vědět, že se žadatel může obrátit na správní soudy, které mu poté přiřknou náhradu na zastoupení. Stát tak zbytečně přichází o peníze na náhradách nákladů řízení,“ uvedl k tomu předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek.

Ten informace požadoval pro účely kontroly, zda u soudů nedochází ke zbytečným průtahům v řízeních. Nakonec se jich však v požadované formě nedočkal, protože ministerstvo těmito daty nedisponuje, ačkoliv za informační systémy platí desítky milionů korun.

„Když ministerstvo nezvládá ani odpovědět na písemné dotazy poslanců, děsím se stavu, ve kterém jsou jiné agendy – například odškodňování, výběr soudců nebo řešení průtahů. Dlouhodobě upozorňuji na to, že v justici včetně Ministerstva spravedlnosti není žádné řízení kvality a při vyřizování věcí nastávají průtahy, a to bychom chtěli změnit,“ doplňuje Michálek.