Praha, 30. ledna 2020 – Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na úterní schůzce Kolegia pro rekodifikaci veřejného stavebního práva seznámila členy, včetně pirátského poslance Františka Elfmarka, se změnou v připravovaném stavebním zákonu. Tou má být zavedení nové hierarchie stavebních úřadů, což je dle Pirátů v rozporu se schváleným věcným záměrem. Dále upozorňují, že aktuální znění návrhu zákona není dostatečně koncepční. Požadují, aby Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo nezbytné analýzy, které by podpořily zamýšlenou rekodifikaci a vysvětlily údajné 156. místo na světě v procesu vyřizování stavebního povolení.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce zavést novou hierarchii stavebních úřadů, kdy budou o povolování staveb do budoucna rozhodovat stavební úřady na úrovni obcí, krajské stavební úřady a vedle nich nově vytvořený specializovaný úřad se speciální pravomocí pro vyhrazené stavby. V čele soustavy má stát Nejvyšší stavební úřad, který bude ústředním správním orgánem a nebude podřízen žádnému z ministerstev.

„Současný proces přípravy zákona a navrhovaná změna obsahuje formální vady, které by mohly v závěru způsobit zřejmý rozpor s legislativními pravidly vlády. Takto velká rekodifikace veřejného stavebního práva přinese velký zásah do ostatních právních předpisů a vyhlášek, které se musejí také změnit. Ministerstvo však tyto změny chce sladit až v průběhu legislativního procesu, neboť zákon tlačí k jeho schválení děj se co děj,“ uvádí pirátský poslanec František Elfmark a dodává: „Politická společnost je v tuto chvíli nejednotná a k politickému konsenzu by mohlo dojít pouze za předpokladu, že budou použity řádné studie a analýzy zkoumající současný proces územního plánování. Cesta neustálých změn a odchylování se od schváleného věcného záměru, které nejsou debatovány a jsou pouze MMR oznamovány, není určitě ten správný směr pro tvorbu férového stavebního zákona.“