„Očekávám, že Volební výbor doporučí Sněmovně odvolání radního Daniela Köppla kvůli závažnému porušení tzv. vysílacího zákona. Rada, jíž je součástí, posuzuje objektivitu a vyváženost televizních a rozhlasových pořadů. Jak asi může takový úkol plnit jeden z blízkých spolupracovníků Andreje Babiše? Musíme chránit nezávislost médií a vymáhat dodržování zákonů, ne jít na ruku mediálnímu magnátovi. Děkuji rovněž Legislativnímu odboru Poslanecké sněmovny, který jasně pojmenoval rizika porušení zákona ze strany Daniela Köppla.“
─ Olga Richterová

„Chtěla bych tímto rovněž vyzvat Daniela Köppla, aby se do okamžiku, než Poslanecká sněmovna zaujme v této věci finální rozhodnutí, v Radě neúčastnil jednání týkající se vyváženosti a objektivity televizních a rozhlasových pořadů,” doplnila Richterová.

Zákon týkající se fungování této Rady v §7 odstavci 12 mluví jasně: „Členové Rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch.” Dále tento zákon uvádí, že člen Rady nesmí ohrozit “důvěru v nezávislost a nestrannost Rady” a ukládá další povinnosti týkající se záruk nezávislosti, neboť tato Rada mimo jiné posuzuje právě nezávislost rozhlasového a televizního vysílání.

Přesto Daniel Köppl obdržel na konci prosince minulého roku z oficiálního účtu hnutí ANO odměnu za práci v rámci senátních voleb. Během prezidentské kampaně Daniel Köppl nijak neskrýval svoji práci pro Andreje Babiše a i přímo v České televizi vystupoval jako člen jeho marketingového týmu. Účastnil se rovněž předvolebních akcí s Andrejem Babišem a dokonce pracuje pro 1. místopředsedu hnutí ANO Karla Havlíčka. Analytický tým Pirátů podrobně zmapoval aktivity Daniela Köppla s jednoznačným závěrem - zákon byl porušen a tato osoba by měla být z Rady odvolána.

K podezření na porušení vysílacího zákona dospěla rovněž minulý týden dokonce samotná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jednala o bodu i na základě žádosti Olgy Richterové a ve svém závěru konstatovala, že mohlo dojít k porušení vysílacího zákona, „čímž mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena Rady.” Podobné stanovisko zaujal i Legislativní odbor Poslanecké sněmovny.