Praha, 10. listopadu 2021 – Poslanecká sněmovna dnes na své pokračující ustavující schůzi zvolila své předsednictvo. Místopředsedkyní Sněmovny za Pirátskou stranu se stala pražská poslankyně Olga Richterová. Pro její zvolení hlasovalo ve druhém kole volby 101 poslanců.

„Děkuji za důvěru, kterou mi členové Poslanecké sněmovny svými hlasy vyjádřili. Mým záměrem bude pokračovat v práci mého předchůdce Vojtěcha Pikala, který byl pirátským místopředsedou Sněmovny v minulém volebním období. Já i moje kolegyně a kolegové, kteří dnes dostali důvěru zákonodárného sboru, budeme pracovat na navrácení důstojnosti, morálky a kultivovaného chování, které úřadu reprezentujícímu občany České republiky patří. Z pozice místopředsedkyně chci využít možnosti podporovat debaty s občanským a neziskovým sektorem, překračovat příkopy, které jsou někdy vykopané mezi jednotlivými ministerstvy u témat, která jsou přesahová, meziresortní, a pomoci dotahovat priority této vlády v oblasti bydlení, exekucí a insolvencí, jakož i navázat na svou práci předsedkyně meziparlamentní Česko-německé skupiny přátel z minulého období,“ uvedla po svém zvolení Richterová.

Olga Richterová je poslankyní Parlamentu v druhém funkčním období. V Poslanecké sněmovně, kde zastávala post místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, se věnovala především problematice sociálně-právní ochrany dětí, dostupnosti bydlení, rodinné péči a zdravotnictví. V období pandemické krize se jí podařilo prosadit např. podpory pro "dohodáře". Stála také u zrodu legislativy, která vedla ke stanovení věkového limitu u zastaralých kojeneckých ústavů pro děti do tří let, které potřebují osobní, individuální, nikoliv ústavní péči.