Podle nového nařízení, které momentálně prochází připomínkováním poslanců Evropského parlamentu, by se museli kvůli kontrole věku všichni uživatelé komunikačních aplikací ověřovat například předložením dokladu totožnosti. Podle pirátských europoslanců tím prakticky skončí anonymita na Internetu.

To považuji za absolutně neakceptovatelné. Anonymita k Internetu neodmyslitelně patří a její ochrana byla pro Piráty vždy jednou z priorit. Díky ní zažívají obyvatelé zemí s opresivními režimy alespoň částečnou svobodu slova, díky ní mohou lidé diskutovat o zážitcích či názorech, za které by se jinak styděli. O všechny tyto možnosti chce návrh Evropské komise uživatele připravit,“ říká pirátský europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja, který se problematickým návrhem dlouhodobě zabývá.

V návaznosti na kontrolu věku by byl nezletilým osobám přístup k některým aplikacím zcela odepřen. Například k Elementu, WhatsAppu nebo Signalu, tedy k nástrojům umožňujícím šifrovanou komunikaci. Ty používá celkem 7 z 10 mladistvých Čechů. 

Aplikace využívají tzv. koncové šifrování, díky kterému nemá ke zprávám přístup nikdo jiný kromě odesílatele a příjemce – a to ani samotný poskytovatel služby. Ve třinácti evropských zemích tuto službu využívá průměrně 67 % mladých.

Díky koncovému šifrování se ke zprávám nedostane nikdo kromě odesílatele a příjemce. Tomu by byl s návrhem Evropské komise konec. Veškerou soukromou korespondenci by skenovaly automatické filtry. To je pro mě nepřijatelné,“ dodává Kolaja.

Reprezentativního průzkumu agentury Episto se zúčastnilo celkem 8009 mladistvých ze třinácti zemí Evropské unie, přičemž 891 jich bylo z České republiky. Marcel Kolaja pracuje na návrhu jako stínový zpravodaj ve výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) a ve výboru pro ochranu spotřebitele a vnitřní trh (IMCO).

q3-obdelnik

q5-obdelnik2