Moldavsko se nachází v náročné politické i hospodářské situaci. Kromě obrovské inflace, energetických výpadků a velké vlny uprchlíků přicházejících z Ukrajiny čelí země neustávající ruské agresi. „Rusku se přirozeně nelíbí vazby Moldavska se západem, a proto se zuby nehty snaží udržet si zde svůj vliv. K tomu používá dezinformační kampaně, podporu protivládních protestů či využívání moldavské závislosti na ruských dodávkách energie. Klíčovým je pro Rusko také region Podněstří hlásící se k sovětskému odkazu, kde ruský režim nepřímo podporuje separatisty,” vysvětluje europoslankyně Gregorová.

Čelní představitelé země se obávají, že kvůli ruskému tlaku hrozí Moldavsku státní převrat. Ten by jednoznačně zastavil proces začleňování země do Evropské unie. „Prvním krokem k ubezpečení, že v Moldavsko nenecháme napospas Rusku, bylo udělení kandidátského statusu EU Moldavsku. Dále také konkrétní pomoc ve formě finančního balíčku nebo reformy moldavského energetického sektoru s cílem snižovat závislost na ruských fosilních palivech. V tomto regionu se hraje především o vliv, proto je nesmírně důležité, aby Evropská unie a členské země daly Moldavsku najevo, že s ním počítají. Moldavsko prokázalo nesmírnou solidaritu ve formě podpory ukrajinských uprchlíků a uvalení většiny protiruských sankcí schválených EU. Teď je řada se solidaritou na nás. Rozpínání ruského režimu na naší východní hranici je totiž to poslední, co potřebujeme pro klid, mír a stabilitu i u nás,” doplňuje Gregorová.

Pirátská europoslankyně Gregorová se v únoru tohoto roku zúčastnila oficiální parlamentní cesty do Moldavska. V rámci mise se setkala s předními představiteli Moldavska včetně prezidentky, ministrů, ale také s lídryní běloruské opozice. Stěžejní témata dialogu se týkala právě budoucnosti a bezpečnosti regionu po ruské agresivní válce.