„Za Piráty se zasazujeme o mnohem vstřícnější fungování státu, lidé by neměli při vyřizování základních věcí ztrácet čas zbytečným papírováním. Proto jsem ráda za elektronizaci matrik, díky které si budou moci lidé zažádat o matriční doklad na jakémkoliv úřadě. A v případě, že třeba ztratí rodný list nebo oddací listinu je budou moci snadno vygenerovat online,” vysvětlila jeden z přínosů nového zákona, který prošel dnes prvním čtením ve Sněmovně, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. 

Matriky budou mnohem lépe napojeny na základní registry a nový systém usnadní výměnu informací. Listinné matriční knihy zůstanou samozřejmě také zachovány. 

Pozitivní změnu přinese zákon i pro zájemce o registrované partnerství. To bude nyní možné uzavřít na každé matrice. Dosud to bylo možné pouze na 14 vybraných matrikách v Česku. „Stávající situace je vůči lidem nefér, je zcela žádoucí, aby takovýto úkon do budoucna zvládla každá matrika,” uvedla Richterová a dodala: „Jde nicméně jen o drobné zlepšení. Za Piráty podporujeme dlouhodobě uzákonění manželství pro všechny. Všichni mají mít v naší zemi stejná práva a povinnosti. Je nepřijatelné dělit lidi do dvou kategorií podle toho, koho mají rádi a s kým chtějí strávit život. Duhovým rodinám a jejich dětem dnes kvůli tomu chybí i právní jistoty. Například je problém, aby byl druhý z rodičů s dítětem při hospitalizaci, není nárok na sirotčí nebo vdovské důchody.”

Nová legislativa posílí i práva dětí. „Stává se, že se rodiče dítěte rozejdou a najdou si nové partnery. V případě svatby pak často dochází k tomu, že matka přijme příjmení nového partnera. V takový moment by mělo mít její dítě možnost se podílet na rozhodnutí, zda chce toto příjmení také přijmout, nebo ne. Doposud o tom mohly děti rozhodovat až po překročení věku 15 let, nově to bude možné už od 12 let,” doplnila Richterová.