18. března 2017, Praha. Piráti dnes na svém Celostátním fóru představují své krajské volební lídry. Poté, co jako vůbec první politická strana ohlásili v půlce ledna svého celostátního lídra Ivana Bartoše, nyní představují kompletní pirátský tým lídrů zvolených v primárních volbách.

Pirátská strana jde do parlamentních voleb samostatně. Její kandidátky jsou otevřené pro programově spřízněné osobnosti i menší politické subjekty, které se mohou ucházet o místo na jejích kandidátních listinách. Podmínku zařazení na kandidátky je úspěch v primárních volbách jednotlivých krajů. Ty se u Pirátů pořádají jako online hlasování.

<h2>Co řekli krajští pirátští lídři ke svému zvolení?</h2> <h3>Ivan Bartoš, Republikový lídr kandidující za Středočeský kraj:</h3>

Střední Čechy jsou rozlohou největší a co do počtu obyvatel jeden z největších krajů České republiky a je to klíčový obvod každých celostátních voleb. Zdejší města a hlavně lidi znám zejména díky pirátským i soukromým aktivitám, které v kraji rozvíjíme, jako festivaly svobodné hudby Vyosení, kulturní i tematická setkání a další akce. Chci představit Piráty a náš program co nejvíce lidem. Rozhodně nesouhlasím s názorem, že by si středočeští voliči měli pro informace jezdit do Prahy. Proto zde připravuji intenzivní kontaktní kampaň.

<h3>Lukáš Bartoň, Plzeňský kraj:</h3>

Oslovujeme liberálně smýšlející lidi, kteří o věcech přemýšlejí, chtějí důvěryhodné informace a tvoří si vlastní názor. Pokud jde o programové priority, ve sněmovně bych chtěl prosadit protikorupční zákony a hájit jednotlivce oproti zájmovým skupinám. Bojem proti korupci se ohánějí všechny tradiční strany, ale doposud nic moc neudělaly.

<h3>Mikuláš Peksa, Ústecký kraj:</h3>

Politiky pro politiky už tady bylo dost. Musíme dělat politiku pro ostatní lidi. Život prostě nesmí být za trest.

<h3>Jakub Michálek, Praha:</h3>

Mojí prioritou je modernizace státu. Nepotřebujeme zde více montoven a státní byrokracie, ale špičkové technologie a inovátory. Maximum státní byrokracie můžeme zdigitalizovat a ušetřit miliardy státu i ekonomice. Piráty chápu jako stranu, která se zastává poctivých podnikatelů, osekává korupční chobotnici a nastoluje férovou soutěž nejen o veřejné zakázky. Pokud uděláme z české ekonomiky evropského digitálního tygra, bude z blahobytu těžit každý člověk v naší zemi.“

<h3>Petr Třešňák, Karlovarský kraj:</h3>

Karlovarský kraj je co do počtu obyvatel sice nejmenším a navíc je nově zařazen mezi kraje strukturálně postižené. Kromě toho je již několik let baštou Pirátů. Od roku 2014, kdy jsme vyhráli komunální volby v Mariánských Lázních, postupně dokazujeme, že náš program skutečně může fungovat i na úrovni místních samospráv. Obdobné se to snažíme postupně zopakovat v zastupitelstvu Karlovarského kraje, kde jsme získali 3 mandáty v loňských volbách. Právě zkušenosti s prací na městě lze zúročit na pozici legislativce, například když starostové naráží na díry v legislativě a staví se mnohdy do velmi složité pozice. Za poslední dva roky jsem se snažil radnici maximálně otevřít občanům a ve stejném duchu bych chtěl pokračovat během kampaně, tak i v případě zvolení do sněmovny.

<h3>Vojtěch Pikal, Olomoucký kraj:</h3>

„Své zvolení beru jako obrovský závazek, závazek sám k sobě, k členům, ke všem svým voličům, rodině a přátelům, kteří mě dlouhodobě podporují. Závazek dokázat v kampani a pak v parlamentu, že politiku má smysl dělat, Dělat slušně, obyčejně občansky a lidsky, ideově ukotvěne, založenou na faktech a nikoliv na emocích či strachu. Že věci lze změnit k lepšímu, stačí se jen trochu snažit.“

<h3>Jan Pošvář, kraj Vysočina:</h3>

Věřím v potenciál Pirátské strany a neberu svou kandidaturu na lehkou váhu. Mým cílem logicky není nic jiného, než maximálně přispět k získání co největšího počtu mandátů pro Piráty. A že to tato země a její občané potřebují. Řada politiků stále vnímá svou funkci podobně jako Ludvík IV.: Získal jsem funkci, tedy já řídím a já rozhoduji, stát jsem já. Těžko věřit, že někomu s takovým postojem leží na srdci veřejný zájem. Piráti naopak sami na sobě dlouhodobě a úspěšně aplikují zcela obrácený postup. Politik má funkci, tedy vykonává službu, je řízen. Politik má fungovat jako zkratka pro výkon moci občanů, kteří si jej zvolili.

<h3>Martin Jiránek, Královéhradecký kraj:</h3>

Chci pokračovat v tom, co již roky v Trutnově. Budu vysvětlovat a ukazovat lidem, že vedení měst, kraje a celé republiky se dá dělat otevřeně, slušně, pozitivně a bez politikaření a strachu. Věřím, že starý styl politiky, "hoďte nám to jednou za čtyři roky u voleb a pak nás nechte, nekontrolujte a na nic moc se neptejte", se postupně překoná. Vždyť příkladů, jak to dělat lépe, máme z mnoha nejen evropských zemí dost. I proto věřím, že blížící se volby ukáží, že toto nové vnímání politiky se mezi lidmi šíří čím dál víc, a že lidé chtějí změnu. Piráti jsou už v základním nastavení stranických procesů i myšlení svých členů jiní - to je jeden z hlavních důvodů, proč si myslím, že by Piráti měli být v Poslanecké sněmovně. Základní výzvou není to, zda se bude opravovat ta a ta silnice či se zvednou nebo sníží daně. Skutečnou výzvou je snížit počty předražených zakázek, korupčních kauz a dalších příkladů plýtvání s veřejnými penězi, při kterých mizí desítky a stovky miliard, které nám pak chybí třeba právě na ty silnice.

<h3>Lukáš Černohorský, Moravskoslezský kraj:</h3>

Vzhledem k tomu, že reprezentuji Moravskoslezký kraj, je pro mě samozřejmostí prosazování legislativních změn na zlepšení kvality životního prostředí. Za velmi důležité považuji také změny vedoucí ke zlepšení úrovně výuky na školách nejen pro děti a mládež, ale také, aby naše školství umožnilo další zvyšování kvalifikace zaměstnanaců. Jednou z nutných změn bude investice do finančního ohodonocení vyučujících. Díky zvýšující se kvalifikaci zaměstnanců můžeme tlačit na zaměstnavatele, aby došlo k adekvátnímu zvyšování platů, v kombinaci se snížením zdaněním práce.

<h3>Radek Holomčík, Jihomoravský kraj</h3>

Rád si půjčuju citát Karla Kryla: "Politikům se nevěří, politikové se kontrolují". Přesto základní důvěra mezi občanem a jeho voleným zástupcem být musí. Nechci si ji získat hesly bez obsahu a neviditelností, ale otevřenou a lidskou politikou. Přesně to totiž našemu státu chybí. Když umožníme lidem účinně kontrolovat práci politiků a donutíme stát přestat házet klacky pod nohy aktivní veřejnosti, bude to velký posun směrem k 21. století.

<h3>Mikuláš Ferjenčík, Pardubický kraj</h3>

Ve sněmovně se chci soustředit na základní Pirátská témata - zveřejňování smluv, otevírání státu a podobně. Za velmi důležitou pak považuji podporu rozvoje železnice. V oblasti legislativy je mojí priritou odstraňování nezamýšlených dopadů zákonů. Věřím, že Piráti do sněmovny přinesou čerstvý vítr, podobně, jako se nám podařilo oživit pražské zastupitelstvo.

<h3>Ondřej Kolek, Liberecký kraj:</h3>

Poctivě hospodařící stát otevřený občanům je základ. S tím souvisí zavedení strojově čitelných účetních dat, včasné zveřejňování smluv a investičních záměrů. Budoucnost začíná u vzdělávání dnešních dětí a mladých. Naše země potřebuje promyšlenou koncepci a dlouhodobou vizi vzdělávání ve spojení s vizí efektivně financované vědy a výzkumu. S tím souvisí podpora podnikání začínajících podnikatelů a výroby s vysokou přidanou hodnotou."

<h3>Lukáš Kolářík, Jihočeský kraj:</h3>

Zastávám názor, že stát má sloužit občanům a ne opačně. Občané jsou zřizovateli státu a mají mít nad jeho fungováním plnou kontrolu. Není možné, aby občan složitými postupy zjišťoval informace o fungování státní správy a bylo mu tajeno, jak se hospodaří se státními financemi. Tok veřejných peněz musí být transparentní a občany snadno kontrolovatelný! Přesně to hodlám po svém zvolení ve sněmovně změnit.

<h3>Doc. Giuseppe Maiello, Zlínský kraj:</h3>

Chceme voličům našeho kraje ukázat, že lze být v dnešní době kritický, aniž by se člověk uchýlil k volbě politiků typu Tomia Okamury. Jsme přesvědčeni, že samostatná pirátská kandidátka má velké šance na úspěch i ve Zlínském kraji. V poslední době se k nám přidala řada nových skvělých členů a příznivců, kteří jsou tím správným větrem do plachet naší symbolické lodi. Věříme, že Zlínský kraj je modelovým regionem, jehož obyvatelé umějí spojit své tradice s modernitou. Jsem přesvědčený, že Piráti jsou elementem, který dokáže toto spojení posílit.

<h2>Související odkazy</h2> <h2>Profily krajských pirátských lídrů pro volby 2017</h2>
 • Ivan Bartoš, předseda strany, republikový lídr Pirátů, lídr Pirátů ve Středočeském kraji, ivan.bartos@pirati.cz, 603 415 378
 • Jakub Michálek], předseda klubu zastupitelů Pirátů v Praze a lídr Pirátů hl. m. Prahy, jakub.michalek@pirati.cz, 723 199 594
 • Mikuláš Peksa, vedoucí zahraničního odboru a lídr Pirátů v Ústeckém kraji, mikulas.peksa@pirati.cz, 605 101 249
 • Lukáš Černohorský, člen Republikového výboru Pirátů, lídr Pirátů v Moravskoslezském kraji, lukas.ceronohorsky@pirati.cz, 601 573 955
 • Radek Holomčík, člen Mediálního odboru Pirátů a lídr Pirátů Jihomoravského kraje, radek.holomcik@pirati.cz, 728 034 460
 • Petr Třešnák, předseda Krajského sdružení Pirátů, starosta Mariánských Lázní a lídr Pirátů Karlovarskeho kraje, petr.tresnak@pirati.cz, 606 675 294
 • Lukáš Bartoň, předseda krajského sdružení a lídr Pirátů Plzeňského kraje, lukas.barton@pirati.cz, 723 199 594
 • Vojtěch Pikal, místopředseda Pirátů a lídr Pirátů Olomouckého kraje, vojtech.pikal@pirati.cz, 778 702 714
 • Jan Pošvář, předseda krajského sdružení a lídr Pirátů kraje Vysočina, jan.posvar@pirati.cz, 773 111 185
 • Lukáš Kolařík, předseda krajského sdružehí Pirátů Jihočeského kraje, lídr Pirátů v Jihočeském kraji, lukas.kolarik@pirati.cz, 777 279 221
 • Ondřej Kolek, předseda krajského sdružení Pirátů Libereckého kraje, lídr Pirátů v Libereckém kraji, ondrej.kolek@pirati.cz, 724 730 461
 • Martin Jiránek, předseda krajského sdružení Pirátů Královéhradeckého kraje a lídr Pirátů Královéhradeckého kraje, martin.jiranek@pirati.cz, 777 719 282
 • Mikuláš Ferjenčik, pražský zastupitel, lídr Pirátů v Pardubickém kraji, mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770
 • Giuseppe Maiello, člen republikového výboru Pirátů Zlínského kraje, lídr Pirátů ve Zlínském kraji, giuseppe.maiello@pirati.cz, 603 578 587
<h2>Kontakt</h2>

Mikulas Ferjenčik, mikulas.ferjencik@pirati.cz, vedoucí mediálního odboru Pirátů, 737 943 770\