Praha, 16. března 2020 – Na svůj dnešní program vláda zařadila novelu zákona o Vojenském zpravodajství, která zásadním způsobem mění pojetí soukromí na internetu. Piráti proti úpravě vystupují od samého počátku, tedy už dva roky. Zákon se nijak nedotýká opatření proti šíření nemoci Covid-19, proto Piráti považují jeho projednávání v současné situaci za účelové. Již dříve Piráti předali Ministerstvu obrany konkrétní legislativní návrhy, které měly novelu opravit. Jejich cílem především bylo, aby zákon jasně stanovil, že zpravodajci nemohou aktivně zasahovat do komunikace na internetu. Tyto připomínky však byly reflektovány jen velmi omezeně.

„Šmírování internetového provozu nám proti koronaviru nepomůže. Vláda by se teď měla věnovat zastavení pandemie, a nikoliv protlačování kontroverzních zákonů. Stejně jako u evidence skutečných majitelů považuji schválení této novely za zneužití nouzového stavu. V současné době, kdy není z pochopitelných důvodů možné pořádat semináře s odborníky, nelze o takto kontroverzním návrhu vést skutečnou diskusi,” uvedl poslanec František Kopřiva.

„Nechceme, aby sledováním byly plošně zasaženi všichni občané. Budeme bránit právo na soukromí tak, jak jej garantuje Základní listina práv a svobod. Protože navrhovaná novela Ministerstva obrany nepřináší žádné záruky pro občany, navrhli jsme vlastní verzi, kterou vláda zapracovala jen minimálně. V případě, že vláda tento bod dnes schválí, navrhneme ve Sněmovně pozměňovací návrhy, které budou zohledňovat právo občanů na soukromí,” doplnil poslanec Ondřej Profant.

Piráti už dříve uvedli, že v původním návrhu chybí specifikace tzv. sondy, která má tzv. net flow sledovat. Do zákonu proto navrhli její definici jako „pasivního hardwarového zařízení, které je do zřízeného rozhraní připojeno odbočně”, která zaručuje, že nebude možné zasáhnout do komunikace. Kromě technických upřesnění navrhli Piráti i zefektivnění kontroly Vojenského zpravodajství parlamentní komisí nebo náhradu škod, které by provozem sond mohly vzniknout firmám zajišťujícím poskytování internetu.