Praha, 20. února 2020 – Včera jsem na Výboru pro zdravotnictví otevřel velmi žhavou otázku mezi lékaři, a tím je aktuální stav akreditací a atestací. Současný stav, kdy nejsou včas udělovány akreditace jednotlivým pracovištím velmi komplikuje vzdělávání lékařů, kteří jsou pak část svého specializačního vzdělávání na neschváleném, byť jinak špičkovém pracovišti. Lékaři pak při zkouškách žádají o uznání této doby do svého vzdělávání, což pro ně znamená další zbytečnou byrokracii a nutnost zaplatit kolek ve výši 500 Kč. Ředitel sekce vzdělání na Ministerstvu zdravotnictví ČR Zbyněk Podhrázký včera slíbil, že připraví návrh zákona, který by lékařům prominul dobu na neakreditovaném pracovišti v rámci generálního odpuštění, aby nebylo nutné žádat individuálně pro každého z nich.

Ministerstvo dále přislíbilo, že ve spolupráci s lékařskými fakultami budou vypsány nové termíny zkoušek tak, aby došlo k co nejmenšímu zdržení specializačního vzdělávání. Na konci výboru jsem rovněž navrhl usnesení, kdy je ministerstvo žádáno, aby zveřejňovalo seznam všech akreditovaných pracovišť ve strojově čitelné podobě s možností filtrování dle zájmu, nikoliv jak je nyní dostupné v nepřehledném dokumentu PDF. To proto, aby se každý lékař mohl podívat, jaký je aktuální stav akreditace na jeho pracovišti.