Štrasburk, 18. října 2022 - Předsednictvo Evropského parlamentu včera večer přijalo reformu, která nepřináší tolik potřebnou kontrolu náhrad pro europoslance. Nová pravidla, která navrhovalo plénum Evropského parlamentu, v předsednictvu Evropského parlamentu nakonec neprošla. Ta měla zajistit, že tzv. příspěvek na všeobecné výdaje (General Expenditure Allowance, GEA) skutečně pokrývá náklady spojené s výkonem mandátu. V přepočtu se jedná o téměř 120 000 korun každý měsíc, které tak nebudou procházet žádnou povinnou kontrolou.

„Tuto pseudoreformu beru spíše jako parodii. Jedná se dokonce o změnu k horšímu. Příspěvek zůstane černá díra na peníze. Reforma nezavádí při kontrole žádná konkrétní pravidla a závazky. Pravidla jsou už teď vágní a reforma je ještě více rozvolní,“ komentuje včera předsednictvem zveřejněnou reformu Marcel Kolaja, kvestor a poslanec Evropského parlamentu.

Piráti přitom dlouhodobě prosazují větší transparentnost příspěvku na všeobecné výdaje. Například zveřejňování výdajů na transparentních účtech, povinné vrácení příspěvku po skončení mandátu nebo pravidelnou kontrolu 5% vzorku z těchto výdajů administrativou Evropského parlamentu. Pro kontrolu těchto pravidel by bylo přitom potřeba pouze 4 – 6 úředníků pracujících na plný úvazek, kteří by se z ušetřených výdajů bohatě zaplatili.

„Evropští Piráti jsou jediná delegace v Evropském parlamentu, která výdaje vykazuje na transparentních účtech. Budeme v tom i nadále pokračovat a bojovat za větší transparentnost,“ doplňuje Kolaja.

Nyní bude plně v rozhodnutí europoslanců, jak transparentní budou a zda své výdaje zveřejní na stránkách Evropského parlamentu, u sebe na webu nebo na transparentních účtech.